Biznis

Udruga hrvatskih aerobic instruktora

Želite li postati aerobik instruktor?

Želite li postati aerobik instruktor?

Udruga hrvatskih aerobic instruktora - UHAI, je osnovana u siječnju 1994. godine u Zagrebu, kao jedina, krovna, strukovna udruga u Republici Hrvatskoj, koja okuplja skupinu stručnih suradnika te počinje sa sustavnom i kvalitetnom izobrazbom voditelja aerobika i sportske rekreacije.

Aerobik i fitnes industrija postaje iz dana u dan sve zahtijevnija tražeći od aerobik instruktora potpun angažman i cjeloviti pristup osmišljavanju aerobnih programa za sve strukture populacije polaznika aerobik tečajeva od djece do starijih osoba.

Prateći taj proces, osnovni cilj UHAI-a je, kroz 18 godina svog postojanja, informiranost voditelja aerobika i rekreacije o svim novim svjetskim trendovima u aerobiku i fitnesu, organizirajući razne stručne skupove, konvencije, pomažući im na taj način u stručnom usavršavanju i izgradnji profesionalnog pristupa u vođenju aerobik tečajeva, te podizanja nivoa i razine stručnosti voditelja aerobika i rekreacije kao i promicanje važnosti i značenja vježbanja u očuvanju zdravlja te preveciji bolesti.

Zbog pokazanog interesa za izobrazbu kadrova u Zadru, Udruga hrvatskih aerobic instruktora - UHAI organizirat će i ove godine Program osposobljavanja za aerobik instruktore od 14. - 28. travnja u IMPACT centru, Put stanova bb, Zadar.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.