Biznis

Plaće

Prosječna neto plaća za srpanj 5.308 kuna

Prosječna neto plaća za srpanj 5.308 kuna

Plaće isplaćene za srpanj ove godine bile su prve na koje se obračunavao posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke, a koji je, prema izračunima DZS-a, uzrokovao njihovo smanjenje u prosjeku za 2,8 posto


Prosječna neto plaća isplaćena zaposlenima u pravnim osobama za srpanj ove godine iznosila je 5.308 kuna te je prema prethodnom mjesecu nominalno smanjena za 1,2 posto, a realno za 0,5 posto, dok je na godišnjoj razini, prema srpnju lani, bila nominalno viša za 1,4 posto, a realno za 0,2 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Plaće isplaćene za srpanj ove godine bile su prve na koje se obračunavao posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke, a koji je, prema izračunima DZS-a, uzrokovao njihovo smanjenje u prosjeku za 2,8 posto.

Posebni porez se obračunava u iznosu od dva posto na primitke od 3.000 do 6.000 kuna te u iznosu od četiri posto na primitke iznad 6.000 kuna, i to na primitke od 1. kolovoza ove godine, u što ulaze i plaće za srpanj.

Prosječna mjesečna neto plaća za prvih sedam mjeseci ove godine iznosila 5.315 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine nominalno više za 4,3 posto, a realno za 1,2 posto.

Najviša prosječna neto plaća za srpanj isplaćena je pritom u upravljačkim djelatnostima i savjetovanju u vezi s upravljanjem, a iznosila je 12.214 kuna.

Istovremeno su najniže prosječne neto plaće za srpanj, niže od 3.000 kuna, isplaćene u proizvodnji kože i srodnih proizvoda u iznosu od 2.805 kuna, te u proizvodnji odjeće od 2.840 kuna.

Po podacima DZS-a, prosječna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za srpanj je iznosila 7.718 kuna te je prema lipnju nominalno smanjena za 1,1 posto, a realno za 0,4 posto. U odnosu na srpanj lani, prosječna bruto plaća iz srpnja ove godine nominalno je pak viša za 3,7 posto, a realno za 0,6 posto.

Reci što misliš!