Biznis

Seminar

Seminar "Upravljanje kadrovima" od 23. do 24. veljače

Seminar

Cilj ovog seminara je upoznati sudionike s osnovnim pojmom upravljanja ljudskim resursima


Još jeda vrlo zanimljiva tema iz grupe seminara "Napredan poduzetnik" u sklopu projekta MINGORP-a "Obrazovanje za poduzetništvo" na rasporedu je 23.-24. veljače, pod nazivom
"Upravljanje kadrovima"

Cilj ovog seminara je upoznati sudionike s osnovnim pojmom upravljanja ljudskim resursima nakon kojih će bolje donositi strategiju i implementaciju razvoja ljudskih resursa, od opisa radnih mjesta, preko selekcije, identifikacije i razvoja potencijalnih zaposlenika, do njihovog nagrađivanja te zadržavanja u organizaciji.

Namjenjen je prvenstveno osobama koje u bilo kojem kontekstu stvararaju strategiju upravljanja ljudskim resursima ili ju implementiraju - od vlasnika malih poduzeća do voditelja organizacijskih jedinica srednjih i velikih tvrtki, HR managera ili HR specijalista.

Teme seminara:

• Upravljanje ljudskim resursima (osnovni pojmovi i definicije, proces upravljanja ljudskim resursima, povezivanje poslovnih ciljeva poduzeća, poslovne strategije i ciljeva i prakse upravljanja kadrovima)

• Strategije upravljanja kadrovima (po područjima primjene, po naglascima i ciljevima, situacijski kontekst korištenja)

• Dimenzije organizacije strategije (opis radnog mjesta i poslova, ciljevi i očekivanja organizacije i zaposlenika, standardi rada, supervizija i rješavanje sukoba, proces odlučivanja i troškovna učinskovitost strategija, razvoj kadrova)

• Programi upravljanja kadrovima (zapošljavanje, odnosi, ocjenjivanje rada i rezultata, komunikacije, pripadnost i odanost organizaciji, razvoj, jednaka prava, studija slučaja - zadatak za polaznike)

• Praksa i procedure zapošljavanja (tržište rada, izvori zapošljavanja, zakonski okviri, što i kako, redoslijed aktivnosti, tko i kako ocjenjuje kandidate?, knjiga radnih mjesta i opis poslova, organizacijska kultura, posebna pitanja procesa izbora, intervjui, provjere referenci, konačna odluka, izabrani pristupi, zadatak - utvrđivanje kriterija izbora, plan intervjua, izbor tehnike selekcije)

• Upravljanje performansama (Osnove Performance managementa, procedura, zadaci, dvostruka funkcija ocjene rezultata rada, uspješnost rada i faktori za unapređenje, kontekst ocjenjivanja, kriteriji, ponašanje supervizora, mogući propusti, povratne informacije, postavljanje očekivanja)

• Nagrađivanje i motivacija radnika (vježba godišnjeg razgovora, Maslovljeva teorija hijerarhije potreba, Herzbergova teorija higijene, pripadanje, ravnoteža davanja i primanja, oblici i praksa nagrađivanja rada, plaće, bonusi, funkcija, kriteriji, rizici.)

• Razvoj i učenje kadrova (organizacijsko i osobno učenje, odnos prema greškama, vodstvo i kako ga razvijati, planiranje i razvoj karijere, procesi i metode učenja, planiranje i ocjene edukacije / treninga, metrika ocjenjivanja, troškovni pristup, pristup po koristima i vrijednostima)

Seminar će trajati od 8,30 do 16,00 sati u ponedjeljak i utorak 23. i 24. veljače.

Rok prijave je četvrtak, 19. veljače 2009. Prijava je moguća putem pristupnice koja je objavljena na web stranicama www.zadra.hr , na broj faxa 023/492-881 ili na broj telefona 023/492-885, te e-mailom: matilda.dragic@zadra.hr
Svi sudionici su oslobođeni kotizacije za sudjelovanje na seminaru.

Reci što misliš!