Biznis

ministar u opatiji

Ministar Cappelli u Opatiji razgovarao o obrazovanju u turizmu i razvoju nautičkog turizma

Ministar Cappelli u Opatiji razgovarao o obrazovanju u turizmu i razvoju nautičkog turizma

Ministar turizma Gari Cappelli održao je radni sastanak s dekanicom i upravom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Dorom Smolčić Jurdana. Na sastanku se raspravljalo o programima obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo koje provodi Fakultet s ciljem unapređenja kompetencija kadrova u hrvatskom turizmu te o definiranju istraživačkih tema koje su značajne za hrvatski turizam, a na kojima Fakultet može angažirati svoje istraživačke potencijale.

„Kvaliteta u svim segmentima turističke usluge i ponude predstavlja ključni čimbenik konkurentnosti turizma te je u fokusu svih aktivnosti i planova ove Vlade i Ministarstva turizma. Pozitivnom trendu smanjenja stope nezaposlenosti značajno doprinosi kako sektor turizma, tako i institucije koje stvaraju kvalitetne kadrove koje tržište rada treba. Ovaj Fakultet predstavlja važnu znanstveno-obrazovnu instituciju čiji je rad ključan ne samo za podizanje ukupne obrazovne razine, već i za segment obrazovanja u turizmu koji predstavlja jedan od glavnih generatora rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva“, istaknuo je tom prilikom ministar Cappelli pohvalivši rad Fakulteta s tradicijom dugom više od 50 godina na kojoj je diplomu steklo više od 15.000 studenata koji danas svojim znanjem aktivno doprinose razvoju hrvatskog turizma.

Posebno nam je važan, nastavio je ministar, poslijediplomski specijalistički studij Zdravstvenog turizma koji je Fakultet uveo prije dvije godine. „Zdravstveni turizam predstavlja turistički proizvod velikog potencijala, posebice za razvoj turizma na kontinentu i cjelogodišnje poslovanje, stoga mi u Ministarstvu turizma planirano oformiti poseban odjel koji će biti zadužen za  zdravstveni turizam“.

Dekanica Smolčić Jurdana istaknula je kako se velika pažnja na Fakultetu posvećuje praktičnom radu te pohvalila odličnu suradnju njihove institucije s poslodavcima u turizmu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prva je obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je na preddiplomski studij uvela obaveznu praksu. U okviru toga, Fakultet je potpisao ugovore s 23 vodeće turističke kompanije u kojima studenti prolaze praksu uz mentore u trajanju od ukupno 350 sati, a vrlo često nakon završetka studiji i nastavljaju rad u tim kompanijama“.

Nakon sastanka na Fakultetu, u povodu Dana ACI-a koji se obilježava 1. srpnja, ministar je posjetio ACI marinu Opatija u Ičićima gdje je ujedno obišao i brod Nautičke patrole Jutarnjeg lista. Cilj ljetne akcije Nautičke patrole kojom će se obići 33 marine duž hrvatske obale i izraditi anketa među 1100 nautičara je utvrđivanje i uspoređivanje kvalitete usluga marina u cilju unapređenja kvalitete hrvatskog nautičkog turizma.

„Nautički turizam je definitivno jedan od hrvatskih imidž proizvoda koji naglašava ono najljepše što Hrvatska ima, a veliki doprinos u razvoju tog turističkog proizvoda svakako ima i tvrtka ACI koja upravlja s 22 marine duž obale te kontinuirano ulaže u kvalitetu usluge i ponude. Nautika je vrlo važan segment turističke ponude Hrvatske te ćemo, pogotovo s obzirom na snažni interes s europskog tržišta dati i snažniji zamah promociji nautike“, naglasio je ministar, dodavši kako se unutar Ministarstva turizma planira oformiti i poseban odjel koji bi se bavio nautičkim turizmom.

Reci što misliš!