Biznis

redovna

Održana Skupština Obrtničke komore Zadarske županije

Održana Skupština Obrtničke komore Zadarske županije

U Obrtničkoj komori Zadarske županije (Komora), u četvrtak 6. prosinca održana je redovna Skupština Komore sa dnevnim redom prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018., Prijedlog Financijskog plana za 2019 i Prijedlog programa rada za 2019. godinu.

 

Pod točkom izmjene i dopune odnosno rebalans Financijskog plana za 2018., pojašnjeno je da se   radi o financijskim odstupanjima , većim od 5%, u odnosu na Financijski plan koji je donesen na sjednici Skupštine 7. prosinca 2017. godine.

U strukturi prihoda najveća odstupanja su u „prihodima po posebnim propisima“ (majstorski ispiti, stručna osposobljenost, licenciranje) koja su smanjena za cca 20% te „prihodi od imovine“ uvećani za 18%,  te „ostali prihodi“ koji su umanjeni za cca 14%  te oni čine vrlo mali udjel u ukupnim prihodima. Prihodi od komorskog doprinosa čine cca 80 % ukupnih prihoda i ta stavka je u granicama planiranog.

U strukturi rashoda najveća odstupanja su u djelu „materijalnih rashoda“ koji se odnose na  naknade za rad u komisijama,  putni troškovi članova upravnih tijela, režijski troškovi, uredski troškovi, reprezentacija, Obrtničke igre i ostalo., a umanjeni su za cca 25. Na kraju ove točke jednoglasno je prihvaćen rebalans Financijskog plana za 2018. g. sa ukupnim prihodima od 1.074.000,oo kn te jednakim ukupnim rashodima,  što je za 8,35 % manje od planiranog za ovu godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. rađen je u okvirima realnih mogućnosti po stavkama prihoda te očekivanim aktivnostima  po planu rada u stavkama rashoda.Uslijed kadrovkih promjena u ovoj godini, za 2019. je umanjen udio „rashoda za zaposlene“ za 30 % , dok se materijalni rashodi uvećavaju za 15%  i to najviše u dijelu „naknada troškova u predstavničkim tijelima“ te čine 54 % udjela u ukupnim rashodima.

Prioritet u planu aktivnosti za 2019.  upravo se daje strukovnim grupama – cehovima, što u konačnici i  povećava rashode u tom dijelu financijskog plana za 2019. Određeni dio rashoda utrošit će se  za održavanje prostora Komore, a također i za  obnovu osnovnih sredstava koja su dotrajala. Jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2019.g. sa ukupnim prihodima u iznosu od 1.065.000,00 kn te jednakim ukupnim rashodima.

Kod točke Prijedlog Programa rada za 2019. godine pojašnjeno je da  Komorski ured, uz predsjednika Komore, sačinjava troje zaposlenika. Svaki zaposlenik ima svoj djelokrug rada koji je definiran ugovorom o radu i pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Osim poslova koji su obuhvaćeni tim aktima, djelatnici obavljaju i niz drugih zadaća koji se nameću tijekom njihovog radnog vremena. Potrebe obrtnika su raznolike, od osobnih pa do strukovnih. Stoga će se u 2019. godini kroz cehove intezivirati  one aktivnosti  koje su aktualne za pojedinu djelatnost i za koje postoji interes obrtnika.

Prioriteti će biti, kroz cehovsku aktivnost, ponuditi obrtnicima razne kategorije edukacija, radionice, komunikaciju sa županijskom i općinskim tijelima, edukativna putovanja, sudjelovanje na tematskim manifestacijama i sajmovima i dr. događajima.

I tijekom  2019. godine provodit će se Majstorski ispiti, Ispiti za stručnu osposobljenost, licenciranje poslovnih objekata za potrebe naukovanje učenika, intezivirati suradnja sa strukovnim školama te provovirati strukovno i cjeloživotno obrazovanje.

Sud časti i Centar za mirenje pri Komori i dalje je na usluzi obrtnicima i potrašačima za alternativno rješavanje sporova.

Reci što misliš!