Biznis

od 10. do 17. srpnja 2019.

Tjedno kretanje brodova Tankerske plovidbe d.d.

Tjedno kretanje brodova Tankerske plovidbe d.d.

Kretanj ebrodova Tankerske plovidbe d.d. Zadar u tjednu od 10. do 17. srpnja 2019.

TANKERI

DONAT                                  - na putu za Suez, zatim ukrcaj Novorossiysk
DUGI OTOK                          - na putu za Novorossiysk radi ukrcaja 19/07
OLIB                                      - na putu za Novorossiysk radi ukrcaja 19/07
FRANKOPAN                        - u Novorossiysku radi ukrcaja, zatim iskrcaj Trst
RAVA                                     - na putu za Santa Panagiu radi iskrcaja
VELEBIT                               - u Abidjanu radi iskrcaja
VINJERAC                            - u Karibima    
VUKOVAR                            - na putu za Mohammediu radi iskrcaja 11/07
ZOILO                                   - na putu za Freetown radi iskrcaja 17/07
DALMACIJA                          - u Teli, zatim Santo Tomas radi iskrcaja
PAG                                       - na putu za Jorf Lasfar radi iskrcaja 15/07            

BRODOVI ZA SUHI TERET

RAVNI KOTARI                    - u Fukuyami radi iskrcaja
OBROVAC                            - na putu za Agadir radi iskrcaja 21/07
UGLJAN                               - na putu za Maceio radi iskrcaja
BIOGRAD                            - off Wei Hei
PRIVLAKA                           - na putu za Godao radi ukrcaja 16/07

Reci što misliš!