Događaji

Radionicu vodi Ivo Štrkljević

U Kloozu pokrenuta radionica skautskih vještina

U Kloozu pokrenuta radionica skautskih vještina

Radionicu vodi Ivo Štrkljević, student i volonter i Željko Rogić, predsjednik Saveza izviđača Hrvatske (SIH)

Radionice skautskih vještina u KLOOZ-u se sastoje od klasičnih radionica, koje su održane 9.5. i 16.5., te dvodnevnog izleta na kojem prakticiramo stečeno znanje.

Skautski pokret je najveći pokret na svijetu, broji više od 28 milijuna članova u ukupno 216 država i teritorija. Pokret je to u kojem se može naučit puno stvari bitnih u životu, kao što je preživljavanje u prirodi, pa sve do prezentacijskih vještina.

Skautski pokret nastao je 1907. godine u Engleskoj, osnivač je Sir Robert Baden Powell. O skautskom pokretu dovoljno govori činjenica da su gotovo svi američki presjednici bili članovi američkih boy scouta. U moderno doba koje zaokuplja tehnologija skautizam se okreće životu i provodu u prirodi, ali i upoznavanju novih načina komunikacije i prezentiranja određenih vještina. Skautski moto je B.P. što znači 'be prepare' ili 'budi pripravan', a također su i inicijali osnivača pokreta.

U Zadru danas ne postoji niti jedna prava skautska organizacija, bilo udruga ili klub. Klub mladih KLOOZ je uvidio potrebu za organizacijom ovakvih radionica u Zadru, te pokrenuo tu predivnu priču u Zadru uz sponzorstvo Saveza izviđača Hrvatske.

Radionicu vodi Ivo Štrkljević, student i volonter i Željko Rogić, predsjednik Saveza izviđača Hrvatske (SIH).

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.