Događaji

Za Dalibora Brozovića i Nevenku Košutić-Brozović

Dvije komemoracije na Sveučilištu u Zadru

Dvije komemoracije na Sveučilištu u Zadru

u utorak, 14. siječnja 2014., u 12.00 sati, u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat) održat će se komemoracija za akademika Dalibora Brozovića i prof. dr. sc. Nevenku Košutić-Brozović.

O životu i djelu akademika Dalibora Brozovića i prof. dr. sc. Nevenke Košutić-Brozović, govorit će prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Rafaela Božić, pročelnica Odjela za kroatistiku i slavistiku, prof. dr. sc. Josip Lisac i prof. dr. sc. Helena Peričić.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.