Događaji

Neće biti dostupan svima

Osniva se registar pedofila

Osniva se registar pedofila

Hrvatska će uskoro dobiti svoj prvi registar pedofila. Radi se o dokumentu koji neće biti javno dostupan, ali pristup će mu imati niz javnih institucija.

Osnivanje takvog registra bit će omogućeno novim zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji kojeg, kako javlja Vjesnik, priprema radna skupina Ministarstva pravosuđa na čelu sa sucem Vrhovnog suda Marinom Mrčelom.

Između ostalih, registru osoba pravomoćno osuđenih za seksualno iskorištavanje djece pristup će imati ravnatelji dječjih ustanova, vrtića i bolnica za djecu. Ideja je u takvim i drugim ustanovama u kojima su kontakti s djecom česti onemogućiti zapošljavanje registriranih pedofila.

Naime, prema sadašnjem zakonu, samo državna odvjetništva i sudovi imaju uvid i evidenciju pravomoćno osuđenih osoba. No, Mrčela naglašava da će osoba koja se kandidira za određeno radno mjesto morati dati suglasnost za traženje podataka iz registra pedofila.

Ako netko odbije dati suglasnost za uvid u evidenciju, a to je uvjet u natječaju za zapošljavanje, to će značiti eliminaciju tog kandidata. Također, svi građani će imati uvid u vlastitu kaznenu evidenciju.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.