Događaji

Bijeli tjedan

Uskrsni ponedjeljak

Uskrsni ponedjeljak

Uskrsni je ponedjeljak, dan kada se kršćani, prema Evanđelju, sjećaju prvog susreta uskrslog Isusa s učenicima. U crkvama se spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika, koji su ga prepoznali tek kada je lomio kruh.

Dan je to kada vjernici posjećuju rodbinu i prijatelje. Uskrsni ponedjeljak u Hrvatskoj je neradni dan pa će ga mnogi iskoristiti za odlazak u neko od svetišta.

Tjedan od Uskrsa do iduće nedjelje naziva se bijeli tjedan prema odjeći koju su u počecima crkve nosili novokrštenici.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.