Događaji

Tadar

Gotova lokacijska za Mali Ždrelac

Za rekonstrukciju morskoga prolaza Mali Ždrelac dobivena je lokacijska dozvola, što je prvi dokument u nizu potrebnih prije samoga početka radova. Mali Ždrelac će se, kako je to odlučila struka zajedno s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka, koji će biti investitor, iduće godine proširiti i produbiti na tolike veličine kolike su potrebne da kroz taj tjesnac mogu prolaziti i puno veća plovila nego danas.

Prema projektima Mali Ždrelac koji je danas širok svega 19 metara, bit će proširen na čak 56 metara, pa će njime moći bez problema prolaziti i najveći trajekti koji danas održavaju linije sa zadarskim otocima. Osim proširenja, ovaj će se prolaz i produbiti, a kako bi lakše prolazili i brodovi s visokim jarbolima, čak će se rekonstruirati most Pašman - Ugljan.

Odlučeno je da će se pomaknuti dva srednja stupa koji podupiru most pa će se taj dio konstrukcije mosta podignuti. Saznajemo da bi sve dozvole, računajući i građevinsku, mogle biti gotove početkom iduće godine, tako da bi i gradnja vjerojatno započela u prvoj polovini nastupajuće godine.

Reci što misliš!