Događaji

elementarna nepogoda

Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode

Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode
Leonard Kvarantan

Upute za fizičke i pravne osobe

Fizičke osobe

Štete se prijavljuju gradovima i općinama prema mjestu prebivališta oštećenika ili u gradu/općini gdje je šteta nastala ako je različito od prebivališta oštećenika.

Štete se prijavljuju u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.

Štete se prijavljuju na posebnom obrascu en-p koji se može dobiti u općini/gradu. uz obrazac en-p potrebno je priložiti dokumente o vlasništvu ili korištenju na imovini pogođenoj nepogodom. šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Za štete na poljoprivrednim površinama treba znati prilikom prijave broj kat.čestice kao i njezinu površinu.

Pravne osobe

Pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen) dostaviti županijskom povjeresntvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi rješenje o imenovanju.

Šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.

Šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.

Štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu en-p. prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

-izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

-iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

-fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
kopiju registracije tvrtke

-dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

-izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji za procjenu šteta („narodne novine“ 96/98).

Reci što misliš!