Događaji

RTL doznaje

Puknuće nasipa odgovorno je za katastrofalnu poplavu koja je u ponedjeljak devastirala Nin

Reporter RTL-a Boris Mišević probio se 2 kilometra uz jarugu do mjesta na kojem je popustio nasip u Ninu i snimio je mjesto na kojem je puknuo nasipte uzrokovao strašnu poplavu koja je pogodila Nin prije dva dana.

U Nin je tijekom dana stigao i ponton kako bi zamijenio urušene mostove i vratio život u normalu.

Foto: Boris Mišević/Vijesti.hr

Što se tiče odgovornosti za nasip u Ninu, ministar Čorić je demantirao da je nasip popustio te je rekao da ga je voda jednostavno  prelila. Ipak, tražit će da se istraži postoji li nečija odgovornost. 

Tražili smo i reakciju Hrvatskih voda i evo što su nam javili:

"Izuzetno obilne oborine, u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, uzrokovale su naglo i silovito bujično tečenje vodotocima na području maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje. To je rezultiralo oštećenjima vodnih građevina, vodotoka i pristupnih puteva.

Uslijed velikih količina padalina na cijelom slivnom području vodotoka Miljašić jaruge 11. rujna 2017. dolazi do ekstremnog vodnog vala zbog čega nastaje izlijevanje vode na gotovo čitavom vodotoku Miljašić jaruge preko obala korita.

Prelijevanje se događa i u donjem dijelu toka u visini područja ninske solane te ribogojilišta Cromaris. U najkritičnijem razdoblju prelijevanje preko krune nasipa bilo je preko 50 cm te u takvim uvjetima dolazi do probijanja nasipa u dužini od 50 metara.

Napominjemo kako je riječ o nasipu koji je izgrađen 1950. godine kao zaštitni objekt ninske solane, a Hrvatske vode ga preuzimaju i u kontinuitetu uredno održavaju posljednjih 10 godina te u tom razdoblju nije nikada zabilježen štetni događaj. Nasip je bio u potpuno funkcionalnom stanju.

Naglašavamo da su za područje sjeverne Dalmacije prognoze davale mogućnost velikih oborina koje su se na kraju pokazale ekstremnima te je na pojedinim područjima palo znatno više kiše od onog što su prognoze pokazivale.

Budući se radi o poplavama bujičnog karaktera (siloviti i nagli nastanak te brzi prolazak vodnog vala,) za razliku od poplava kod velikih rijeka (gdje se relativno lako procijeni brzina i veličina vodnog vala), prethodno su izvršene radnje pregleda sustava, a aktivna obrana koja uključuje značajnije korištenje ljudstva i mehanizacije moguća je tek pri i nakon prolaska vodnog vala.

Djelatnici Vodnogospodarske ispostave Zrmanja-zadarsko primorje Hrvatskih voda odmah po početku obilnijih oborina na zadarskom području izašli su na teren te su im se u narednim satima pridružili i djelatnici Vodnogospodarskog odjela iz Splita.

Također, odmah po spoznaji kako se radi o uvjetima za proglašenje stupnjeva obrane od poplava te donošenja rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na cijelom branjenom području malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje (11. rujna u 8,15 sati) izdan je nalog nadležnom licenciranom izvođaču radova na obrani od poplava (Vodoinstalacija d.o.o. Zadar) za pripremu osoblja i izlazak na teren.

Sukladno Zakonu o vodama (članak 116 i 117) i Državnom planu obrane od poplava (točka 16), Hrvatske vode pozivaju licencirane izvođače radova redovnog održavanja, odnosno radova redovne i izvanredne obrane od poplava na aktivnosti za koje stručne osobe Hrvatskih vode procjene da su optimalne, potrebne i nužne.

Na svim radovima u ovome poplavnom događaju aktivirana su sredstva i osoblje iz sljedećih licenciranih poduzeća:

Vodoinstalacija d.o.o. Zadar  
Cetina d.d. Sinj
Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen te
Vodoprivreda Vrgorac d.d. Vrgorac,

a po potrebi mogu se angažirati i drugi licencirani izvođači, ali i druge pravne osobe na ugroženom području.

Ujedno je izdan nalog glavnom skladištu obrane od poplava Vodnogospodarskog odjela Split (Trilj i Opuzen) za pripremu, utovar i slanje raspoložive opreme za Zadar. Upućeni su i strojevi Vodoinstalacije d.o.o. Zadar na čišćenje korita i propusta vodotoka Ričina te dvije velike mobilne crpke (2x300lit/s) i dvije manje muljne crpke (2x30lit/s) kao i pripadajuće osoblje za rukovanjem crpkama.

U dogovoru s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Javnom vatrogasnom postrojbom, Hrvatske vode su započele s crpljenjem podrumskih prostora TC Supernova. Nakon procjene druga mobilna crpka (300lit/s) upućena je na crpljenje poplavljenih prostora ribogojilišta Cromaris u Ninu.

Crpka koja je crpila prostorije Cromarisa danas je završila s radom i upućena je na prostor ninske solane gdje se od prije nalazi pumpa koja je premještena s prostora TC Supernova.

Hrvatske vode pripremaju i provode žurnu sanaciju svih uočenih oštećenja, kako bi se vodne građevine privele funkcionalnom stanju, a korita vodotoka dovela u stanje poželjne protočnosti.

Radovi koje treba izvesti žurnim postupkom odnose se na:

1. Sanaciju korita vodotoka Ričine,

2. Sanaciju lijevog nasipa vodotoka Miljašić jaruga,

3. Sanaciju korita vodotoka Miljašić jaruga s pristupnim putem,

4. Sanaciju ostalih pristupnih puteva,

5. Čišćenje propusta i uređenje okoliša.

Prema preliminarnim procjenama vrijednost ovih radova iznosi oko 5 milijuna kuna.

Preliminarna procjena štete na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru prema podacima tvrtke Odvodnja d.o.o. iznosi ukupno cca 9 393 000 kn", stoji u priopćenju.

Reci što misliš!

  Vezane vijesti