Događaji

kupanje se nikako ne preporučuje

More na plažama Ždrijac i Kraljičina plaža onečišćeno bakterijom Escherichia coli

More na plažama Ždrijac i Kraljičina plaža onečišćeno bakterijom Escherichia coli

Tijekom devetog ispitivanja mora prema Programu ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama Zadarske županije u 2017. godini, utvrđeno je da rezultati analize na plažama Ždrijac i Kraljičina plaža, uzorkovana 13. rujna, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Budući da uzorak mora na plažama Ždrijac i Kraljičina plaža zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe, ne preporuča se kupanje do daljnjih obavijesti.

Reci što misliš!