Događaji

gdje su stručnjaci?

U zadarskim osnovnim školama nedostaju defektolozi

U zadarskim osnovnim školama nedostaju defektolozi

Problema je sve više, a stručnjaka u školama nedovoljno. Nama je u populaciji 10 posto djece koja imaju disleksiju ili disgrafiju. Ako se s takvim djetetom ne radi, takvo dijete kreće u poremećaj u ponašanju.

Na pregled defektologa u zadarskim osnovnim školama čeka se jako dugo pa su roditelji prisiljeni otići u privatnu ambulantu.

Tako tvrdi slušateljica Radio Zadra koja se s ovim problemom javila u eter.

Kako u školama funkcioniraju stručne službe?

''Problema je sve više, a stručnjaka u školama nedovoljno. Nama je u populaciji 10 posto djece koja imaju disleksiju ili disgrafiju. Ako se s takvim djetetom ne radi, takvo dijete kreće u poremećaj u ponašanju, iz jedne poteškoće nastane druga'', kaže defektologinja u OŠ Petar Preradović, Ingrid Veršić Miletić.

Ističe kako u Preradoviću, koja je jedna od manjih škola, u tretmanu ima 36-ero djece, a u OŠ Bartula Kašića oko 70. Svako od njih trebalo bi imati barem jedan treman tjedno: 

''Nemamo dovoljno kapaciteta. Imamo učenike s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturološkim, jezičnim čimbenicima, znači to su djeca kojih ima sve više i više. Djeca su zapravo kolateralne žrtve tih socijalnih situacija, odnosno društvenih događanja''.

Od osam zadarskih škola četiri imaju stalnog logopeda, a škole Preradović, Stanovi, Zadarski otoci i Bartul Kašić imaju na raspolaganju jednu logopedinju i to zahvaljujući financiranju Grada Zadra.

''Znači, jednu četvrtinu radnog vremena ona odrađuje, jedan dan u tjednu je ona u ove četiri škole. ''

U zadarskoj bolnici koja pokriva cijelu županiju još se duže čeka jer imaju samo dva logopeda a rješenje je zapošljavanje dodatnih stručnjaka.

Međutim iz resornog ministarstva podsjećaju kako je na snazi i dalje Odluka Vlade o zabrani novog zapošljavanja službenika u javnim službama koji se financiraju iz državnog proračuna, ali pozivaju slušateljicu, koja se požalila na nedostak defektologa, neka im dostavi podatak o kojoj se konkretno školi radi, kako bi Ministarstvo u suradnji sa navednom školom moglo osigurati primjerenu stručnu podršku za učenike.

Reci što misliš!