Događaji

u utorak, 22. svibnja

Otvoreni sat u OŠ Petar Zoranić Nin

Otvoreni sat u OŠ Petar Zoranić Nin

Na Otvorenom satu učenici, roditelji i svi uzvanici moći će vidjeti na koji način su učitelji i stručni suradnici obogatili nastavne aktivnosti znanjem i iskustvom stečenim u europskim i drugim projektima.

Otvoreni sat održati će se u utorak, 22. svibnja 2018. godine u Područnoj školi u Vrsima u 10 sati, u Matičnoj školi u Ninu u 11:30 sati.

Osnovna škola „Petar Zoranić“ Nin je mala škola u Zadarskoj županiji koja je vrlo aktivna u europskim i drugim projektima s ciljem modernizacije rada kroz međunarodnu suradnju.

Škola je Microsoft Showcase School i dio je europske mreže potpore darovitim učenicima pri Vijeću Europe (ETSN) kao European Talent Point. Razvojni plan škole je pokazao da je školi vrlo potreban motiviran i educiran tim koji je osnažio i potaknuo i ostale učitelje sklone inovacijama. Trenutno se u školi provodi nekoliko većih i veliki broj manjih projekata.

U Erasmus+ KA1 projektu „Nova znanja i kvalitetne metode poučavanja u europskoj školi“ tri su učiteljice sudjelovale na ISE ljetnoj školi 2016. godine (tečajevi: GoLab, CREATIONs).

U KA1 projektu „Nova znanja i nove tehnologije za učenike posebnih potreba“ kroz 17 mobilnosti (13 tečajeva i 4 job shadowinga) ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika stečene su kompetencije koje omogućuju školskom menadžmentu bolji uvid u iskustva dobre prakse pa će i moći planirati kvalitetniji rad u školi u skladu s potrebama svih učenika, posebice  učenika posebnih potreba (darovite učenike i učenike s teškoćama). Kao rezultat projekta, unaprijedit će se redovna nastava Matematike, Engleskog jezika, Prirode i i društva, izvannastavne aktivnosti Školski sportski klub, Kreativne radionice i Kreativne psihologijske radionice, program za darovite učenike i učenike s teškoćama, eTwinning projekti.

U Erasmus+ KA2 projektu „Wearable Methodology A New Methodology Based On The Use Of Innovative Technologies For Education (WM)“ koristi se tehnologija koju su za obrazovne svrhe prilagodili stručnjaci The Albacete Research Institute of Informatics, Universidad De Castilla – La Mancha, Španjolska, a koja omogućava suradničko učenje.

U razvoju i osmišljavanju aktivnosti, nastavnih materijala i igara za učenike od 9-10 godina sudjeluju osnovne škole iz Španjolske (CEIP ANTÓN DÍAZ, El Bonillo), Bugarske (NU „St.Kliment Ohridski“) i Hrvatske (OŠ „Petar Zoranić“ Nin).  Sve ustanove uključene u projekt su iz ruralnih dijelova europskih država koje su tražile nove načine upotrebe informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju s ciljem poticanja i motiviranja učenika stvaranjem dinamičnije nastave s većim stupnjem uključenosti, integriranjem najbolje prakse drugih europskih partnera u svojoj uobičajenoj nastavnoj praksi i okruženju. Znači, nešto sasvim drugačije od uobičajene statičke upotrebe laptopa, tableta ili mobitela u nastavi. Zahvaljujući tom projektu opremljena je jedna učionica u Matičnoj školi u Ninu.

U drugom KA2 projektu, „Fun, authentic, simple and trustworthy” (FAST) ) čiji je nositelj Munkebjergskolen, Odense iz Danske, a sudjeluju partneri iz Norveške, Poljske, Slovenije i Hrvatske, prenose se iskustava dobre prakse u upotrebi IKT-a kroz mjesečne zadatke. U tjednu u kojem se održava Otvoreni dan provodit će se i partnerski sastanak FAST projekta upravo u školi „Petar Zoranić“ pa će i međunarodni partneri imati bolji uvid u naše primjere dobre prakse.

Projekt „Korak u znanost 2018.“ (prijavitelj Astronomsko društvo Višnjan), financiran od MZO-a, integrira STEAM područje. Rezultat projekta je nova izvannastavna aktivnost koju će voditi educirani učitelji Tehničke i Likovne kulture, a škola je dobila 3D printer.

Program:

Utorak, 22. svibnja 2018. godine

Područna škola Vrsi

10:00 – 11:00 sati

Projekt „More“

Igrokaz More, radionica slikovnica i razglednica, učenici 2. razreda, voditeljica Anita Šango

Radionica slikovnica i razglednica, učenici 3. razreda, voditeljica Milena Predovan

Likovna radionica, učenici 4. razreda, voditeljica Ivana Predovan

Život vrških pomoraca, učenici 6. i 7. razreda, voditeljica Marina Diklić Matešić

Zabavna matematika, učenici 7. i 8. razreda, voditeljica Maja Čulina

Matična škola Nin

11:30 – 12:00 Priredba (voditeljice Grozdana Klarin, Martina Rančić, Vera Vurdelja)

12:00 – 13:00

Kreativne radionice, učenici 4. razreda, Vesna Pešušić

Kreativne radionice, učenici 2. i 6. razreda, Branka Ivanković

Culture spot, svi učenici, Ivana Milin

Prezentacija rada 3D printera, nekoliko učenika 8. razreda, Andrea Valčić

Zabavna matematika, svi učenici, Ivana Budija

Izazovi prvaka škole u stolnom tenisu, svi učenici, roditelji, učitelji

Dinosaur game, Spelling game, Baloon debate, Spelling Bee, svi učenici, Mirjana Ivanković Miletić