Događaji

Ne bacajte opuške

U Vlašićima postavljene besplatne pepeljare na plažu

U Vlašićima postavljene besplatne pepeljare na plažu
Facebook (Volim Vlašići)

U sklopu projekta "Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše" udruga Volim Vlašići postavila je 3 info table sa papirnatim pepeljarama na glavnoj plaži u Vlašićima te 3 nosača u ugostiteljskim objektima u neposrednoj blizini plaže.

Pepeljare mogu biti jednokratne ili višekratne, izrađene su od papira (kartona), biorazgradive su te na sebi imaju upute za sastavljanje. Koriste se na način da se unutra stavi pijesak a pepeljare zabodu u pijesak da mogu nesmetano stajati.

Nakon korištenja pepeljara se izvadi iz pijeska a pijesak koji je unutra izađe kroz rupice na pepeljari. Opušci s pepeljarom bacaju se u obližnju kantu za smeće.

- Nadamo se da će pušači na plaži koristiti pepeljare i na taj način doprinijeti zaštiti okoliša uvale Vlašići koja se nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000, poručili su na Facebooku iz udruge Volim Vlašići.

Ciljevi projekta:
-smanjenje onečišćenja plaže od opušaka,
-poticanje na odgovornije ponašanje pojedinca; mještana, turista i posjetitelja,
-očuvanje prirode i bioraznolikosti uvale Vlašići kroz edukaciju, informiranje i senzibilizaciju javnosti,
-briga za zaštitu prirodnih ljepota, biljnih i životinjskih te endemskih vrsta na zaštićenom području s naglaskom na uvalu Vlašići i ekološku mrežu Natura 2000.

Projekt je odrađen pod pokroviteljstvom Zadarske županije, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove te Turističke zajednice grada Paga.

Reci što misliš!