Događaji

Javni natječaj Zadarske županije

Zadnji dan za prijavu projekata u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi

Zadnji dan za prijavu projekata u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi
Bojan Bogdanić

Zadnji je dan za prijavu na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2019. godinu kojeg je objavila Zadarska županija.

Prijave projektnih/programskih aktivnosti mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, u sljedećim prioritetnim područjima:

- područje kulture,

- područje športa,

- područje tehničke kulture i

- područje prosvjete.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije,  gdje su  opisani  uvjeti prijave, područja aktivnosti za prijavu projekata i programa, prijavna dokumentacija, rok, način i mjesto podnošenja prijava, procjena prijava, donošenje odluka te ugovaranje provedbi programskih/projektnih aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 14. rujna (petak) 2018. godine.

Reci što misliš!