Događaji

18. travnja

Danas obilježavamo Dan prava pacijenata

Danas obilježavamo Dan prava pacijenata
Screenshot

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata – ogranak Zadar obilježava 18. travnja 2019., EU dan prava pacijenata zajedno sa svim članicama EU. Prigodno događanje, od 11 do 12 sati, organizira se na Narodnom trgu.

Izazovi održive zdravstvene zaštite u cijeloj Europi, nametnuli su potrebu prepoznavanja i normiranja prava pacijenata u zdravstvenim sustavima EU.

U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija kao "Rimska povelja", koja je u studenom iste godine ratificirana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije.

Drugo poglavlje „Rimske povelje“, u kojem je prezentirano 14. prava pacijenata, sastavni je dio Europskog Ustava.

EU Povelja prava pacijenata predstavlja temeljna ljudska prava, koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, u svim zdravstvenim sustavima EU.

Reci što misliš!