Događaji

evo kako je novac raspoređen

TZ Zadarske županije raspodijelila preko pola milijuna kuna za manifestacije i marketinške aktivnosti

TZ Zadarske županije raspodijelila preko pola milijuna kuna za manifestacije i marketinške aktivnosti
Boris Kačan

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2019. godine razmatralo kandidature pristigle na dva poziva turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ).

U oba poziva je bitna svrha identificirati i podržati projekte i aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i njihovih partnera na destinaciji koje podižu vidljivost regionalnog turističkog brenda „Zadarska regija – Reci DA! svemu“.  

Na „Javni poziv za potpore događanjima i doživljajima putem marketinških aktivnosti u 2019. godini“ objavljenog na web stranici TZZŽ te distribuiranog putem sustava turističkih zajednica pristiglo je ukupno 32 kandidature. Ukupan iznos traženih sredstava potpore iznosio je više od 1,2 milijuna kuna, a planirana sredstva TZZŽ uvećala su se za iznos od 390.000,00 kn koji je Hrvatska turistička zajednica osigurala u svrhu podrške regionalnih javnih poziva.

Podsjećamo kako su se tzv. potpore događanjima koje je TZZŽ do sada dodjeljivala zajedno sa Zadarskom županijom razdvojile u dva javna poziva. Dogovor između dviju institucija, TZZŽ i Županije, omogućio je veće iznose za organizatore ovisno o namjeni i aktivnostima koje provode. Tako je praksu potpore s namjenom pokrivanja organizacijskih troškova nastavila Zadarska županija, što je omogućilo TZZŽ  da potpore usmjeri na marketinške aktivnosti što i odgovara zakonskim zadaćama i svrsi samih turističkih zajednica. 

Organizatori događanja su stoga u sklopu kandidature trebali dostaviti TZZŽ-u svoj Plan oglašavanja i distribucije po kanalima zajedno s ukupnim troškom. Prag za ostvarivanje potpore bio je 20 od maksimalnih 60 bodova, pa je tako za ona događanja ocijenjena u rasponu 21-40 bodova osigurana potpora u iznosu 1/2 troškova kandidiranog plana oglašavanja, a za one s 41-60 bodova čak 2/3 troškova kandidiranog plana oglašavanja uz pojedinačno ograničenje od 50.000,00 kuna. Nezaobilazni uvjet za ostvarivanje potpore jest istaknuta primjena novog regionalnog brend-identiteta (Say YES! koncepta) u materijalima za oglašavanje.

Mihaela Kadija: “Želimo olakšati, a vjerujem da ćemo  nekima ovime i omogućiti, promidžbu koja će motivirati dolaske, posebno u periodima manje turističke potražnje, te uz to probuditi tržišta i ciljne skupine gdje još nismo dovoljno prepoznatljivi. Ovu potporu u biti gledamo kao partnerstvo - poseban oblik udruženog oglašavanja jer svojim oglašavanjem organizatori u biti promiču razne doživljaje u Zadarskoj županiji, a primjenom Say YES! koncepta jačaju regionalni brend” 

Odlukom Turističkog vijeća ova su događanja ostvarila potporu TZZŽ za marketinške aktivnosti (oglašavanje i distribuciju) u 2019. godini:

 

naziv

TERMIN

prijedlog 2019

1

HIGHLANDER VELEBIT

15.-19. rujna

34.400,00 kn

2

GRANFONDO FALKENSTEINER BORIK

19. listopada

28.200,00 kn

3

SAY YES! TO YOUR PAKLENICA ADVENTURE

travanj-rujan

50.000,00 kn

4

ZADAR OUTDOOR FESTIVAL

10.-12. svibnja

40.800,00 kn

5

GOSPODAR OTOKA I AKTIVNI ODMOR NA OTOKU UGLJANU

28. rujna

5.300,00 kn

6

MEĐUNARODNI SUSRET PENJAČA PAKLENICA 2019

26.-28. travnja

11.600,00 kn

7

DUGOOTOČKI DANI LJEKOVITOG BILJA I SALJSKE UŽANCE

18-25. svibnja, 8.-11. kolovoza

19.400,00 kn

8

ZADAR NIGHT RUN 2019

19. travnja

19.900,00 kn

9

ZADARHALF TRIATLON BY FALKENSTEINER PUNTA SKALA

4.-12-svibnja

50.000,00 kn

10

ADVENT 2019

24. studeni-2. siječnja

50.000,00 kn

11

TUNA, SUSHI & WINE FESTIVAL

6.-12. travnja

25.200,00 kn

12

ZADAR BASKETBALL TOURNAMENT 2019

19.-22. rujna

50.000,00 kn

13

OKUSI NOVIGRADSKE DAGNJE

6. srpnja

500,00 kn

14

KUALJSKE RIBARSKE NOĆI-TUNUARA

18.-20. srpnja

1.500,00 kn

15

BIBINJSKI GUŠTI I BIBINJSKI KOGO

7.-9. kolovoza, 25. srpnja

23.900,00 kn

16

DM MILLENNIUM JUMP

25. srpnja

24.600,00 kn

17

NOĆ PUNOG MISECA

30.-1. kolovoza

24.600,00 kn

18

ŠKOJATLON

7. rujna

47.500,00 kn

19

FESTIVAL CVIJEĆA ZADARSKE ŽUPANIJE

26.-28. travnja

15.700,00 kn

20

ŠKRAPING INTERNATIONAL TREKKING RACE

9. ožujka

13.100,00 kn

21

GLAZBENE VEČERI U SV. DONATU

srpanj-kolovoz

1.300,00 kn

 

UKUPNO

 

537.500,00kn

 

Uz Potpore događanjima, u 2019. godini TZZŽ je uvela još jednu novinu i to podršku izradi promotivnih alata sustava TZ-a. Uvjet je i ovdje bio naglašeno apliciranje regionalnog brend-identiteta. Tako su se Turističke zajednice samostalno ili u suradnji s ključnim turističkim subjektima na destinaciji mogle aplicirati projekte i aktivnosti koje se odnose na dizajn, produkciju, odnosno tisak:

  • promotivnih materijala (brošure, letci, karte i slično);

  • digitalnih alata, a poglavito web stranica, te

  • drugih obrazloženih aktivnosti.

Zaprimljeno je 8 kandidatura, a ukupan iznos traženih sredstava potpore je iznosio 138.750,00 kuna, dok je na raspolaganju TZZŽ budžet predviđen Programom rada od 100.000,00 kuna.

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je stoga na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2019. godine razmatralo kandidature pristigle na “Poziv za iskazivanje interesa za projekte podizanja vidljivosti regionalnog brenda kroz promotivne alate sustava TZ-a u 2019. Godini”, a prema prijedlogu Povjerenstva, te donijelo odluku o dodjeli potpora i to u maksimalnom udjelu od 25% ukupno planiranih troškova po subjektu s time da se ostatak sredstava namjeni za ponovljeni Poziv u 2019. godini.

 

Organizator

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

PRIJEDLOG POTPORE

1

STARIGRAD

implementacija sayYES koncepta u promotivne materijale ključnih turističkih proizvoda subregije Rivijera Paklenica

   23.237,50 kn

2

NOVIGRAD

izrada novih web stranica

     5.000,00 kn

3

JASENICE

izrada novih web stranica

     3.000,00 kn

4

POLIČNIK

izrada novih web stranica

     3.125,00 kn

5

KALI

redizajn imidž-brošure otoka Ugljana

     5.000,00 kn

6

KALI

izrada novih web stranica TZO Kali

     5.000,00 kn

7

SALI

podizanje vidljivosti reg brenda - web, brošure, letci, plakati, banneri...

   25.750,00 kn

8

PREKO

novi web, nova karta

     8.437,50 kn

 

UKUPNO 

 

  78.550,00 kn

 

 

Reci što misliš!