Događaji

pu zadarska

Posljednji dan prijava za pripadnike Prometne jedinice mladeži

Posljednji dan prijava za pripadnike Prometne jedinice mladeži

Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, u svom proračunu za 2019. godinu, osigurali su novčana sredstva za 34 pripadnika Prometne jedinice mladeži tijekom ljetnih mjeseci, uz mjesečnu naknadu od 2.500 kuna.

Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.  

Zahtjevi se zaprimaju do utorka  12. lipnja 2019. godine (dostaviti u PU Zadarsku u ulicu Bana Josipa Jelačića br.30 )
 
Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati sljedeće uvijete propisane prema pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica.
 
- mora imati navršenih 16 godina života ili više ,

- primjeran u učenju, ponašanju i radu

- mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

- prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (2.500,00 kn )
 
Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete predignuti kod dežurnog službenika na ulazu u zgradu PU zadarske.

Reci što misliš!