Događaji

od ponedjeljka, 17. lipnja

Upravna tijela Županije prelaze na ljetno radno vrijeme

Upravna tijela Županije prelaze na ljetno radno vrijeme
Iva Perinčić

Od ponedjeljka 17. lipnja do 6. rujna 2019. godine radno vrijeme u upravnim tijelima i ispostavama Zadarske županije počinje u 7 sati i traje do 15 sati.

Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11,30  do 12,00 sati, a rad sa strankama je svaki radni dan od 7,30 do 11,30 sati.

Iznimno, rad sa strankama u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove na adresi Fra Brne Krnarutića 13/1 , Stjepana Radića 2F,   i u ispostavama Odjela je utorkom i četvrtkom od 7,30 do 11,30 sati.

Reci što misliš!