Događaji

petak, 8. studenog

Kolegij gradonačelnika: Na dnevnom redu i Izvještaj o izvršenju gradskog Proračuna

Kolegij gradonačelnika: Na dnevnom redu i Izvještaj o izvršenju gradskog Proračuna

U petak, 8. studenog 2019. godine s početkom u 9 sati, gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić održat će kolegij s pročelnicima u Maloj vijećnici Grada Zadra. Evo što će se sve naći na dnevnom redu.

1. Polugodišnji  Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za financiranje gradnje škole na Novom Bokanjcu

3. Informacija o dovršetku 3. faze (posljednje faze) izrade Strategije razvoja kulture Grada Zadra

4. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski    smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“ 

5. Prijedlozi odluka o prihvaćanju:

a) Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka  (SEAP) Grada Zadra

b) Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

6. Prijedlog odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

7. Informacija o početku radova I. faze sanacije crkve sv. Stošije na Puntamici

8. Informacija o pokrenutom postupku javne nabave za radove na uređenju I. faze plaže Kolovare

9. Informacija o odobrenom projektu “2CODE - Suradnjom do razvoja prekograničnog poslovnog okruženja”, prijavljenog u sklopu 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga programa Interreg CBC HR-BiH-MNE

Category: 1631 - 1631

Reci što misliš!