Događaji

iz županije

Donesena odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu

Donesena odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu
Dino Stanin/PIXSELL

Zadarska županija donijela je odluku o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za općine i gradove na području županije.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi  („Narodne novine“ broj 52/19), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“ broj 71/19) te članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18) Županijska skupština Zadarske županije, uz prethodno mišljenje lokalnih turističkih zajednica, na 15. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU ZA OPĆINE I GRADOVE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji, za 2021. godinu za općine i gradove na području Zadarske županije.

Turistička sezona na području Zadarske županije određuje se kao jedno sezonsko razdoblje, odnosno cijela kalendarska godina od 1. siječnja do 31. prosinca, u svim općinama i gradovima Zadarske županije.

Tablica s iznosima turističke pristojbe za općine i gradove na području Zadarske županije nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Category: 1631 - 1631

Reci što misliš!