Kultura

murtersko blago

Argonauta educira o kulturno-povijesnoj važnosti arheološkog nalazišta Colentum

Argonauta educira o kulturno-povijesnoj važnosti arheološkog nalazišta Colentum

Kako je najvažnije prenijeti svijest o očuvanju kulturne baštine upravo na najmlađe, aktivnosti novog projekta koji provodi Argonauta u suradnji s partnerima, „Murtersko blago Colentum“ usmjerene su edukaciji najmlađih.

Veći i manji projekti organizirani i provedeni kroz godine na Colentumu rezultirali su značajnim postignućima: uređen je prvi vidikovac na Colentumu, uređena je staza koja povezuje Murter i Betinu preko poluotoka Gradina, istražen je dio vile uz more i konzerviran je dio zidina iste, kreirana je prva turistička karta arheološkog nalazišta Colentum, postavljene su informativno- edukativne table na važnijim lokalitetima na brdu Gradina, Mala škola kazališta iznjedrila je tri predstave na temu Colentuma, svako ljeto održava se manifestacija Noć Colentuma itd.

Sve postignuto pridonijelo je da je Colentum danas prepoznat kao potencijal budućeg razvoja lokalne zajednice, kako od strane lokalne samouprave tako i od brojnih donatora projekata, kako na nacionalnoj, tako i na razini Europske unije, bez kojih provedba navedenih aktivnosti ne bi bila moguća.

Aktivnosti projekata vezanih za Colentum bile su prilagođene raznim dobnim skupinama, a ipak, najmanji utjecaj su projekti imali na djecu predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole.

Kako je najvažnije prenijeti svijest o očuvanju kulturne baštine upravo na najmlađe, aktivnosti novog projekta koji provodi Argonauta u suradnji s partnerima, „Murtersko blago Colentum“ usmjerene su edukaciji najmlađih.

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svijesti lokalne zajednice o vrijednosti kulturno-povijesne baštine arheološkog nalazišta Colentum.

Aktivnosti projekta „Murtersko blago Colentum“ su:

Istraživanje literature i pisanje scenarija predstave “Murtersko blago Colentum”

Izrada lutaka i scene kazalište sjena za predstavu “Murtersko blago Colentum”

Stvaranje glazbene pratnje za predstavu “Murtersko blago Colentum”
Priprema predstave za izvođenje u dječjim vrtićima

Provedbom ovih aktivnosti, dobit će se gotov proizvod – prva predstava na temu Colentuma, pripremljena i prilagođena za izvedbu u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama Šibensko-kninske županije i šire.

Predstavom će se pobuditi svijest o pojmu kulturne baštine i o važnosti njenog očuvanja kod djece, što je važan preduvjet za očuvanje kulturne baštine u budućnosti.

Projekt financira JU NP Krka, a suradnici na projektu su Općina Murter- Kornati, kazalište Svijet Lutaka iz Zagreba te dječji vrtić Pčelica iz Murtera.

Reci što misliš!