Kultura

17. svibnja

Međunarodni znanstveni skup u Biogradu na Moru

Međunarodni znanstveni skup u Biogradu na Moru
Youtube

Međunarodni znanstveni skup u Biogradu na Moru pod nazivom "Hrvatsko mađarski odnosi kroz povijest" održat će se 17. svibnja.

Skup će se održati u hotelu Adria (A. Šenoe 42) u Biogradu na Moru od 17. – 19. svibnja 2019. godine. Otvorenje skupa biti će u petak 17. 05. 2019. u 9.00 sati.

Organizatori skupa su: Sveučilište u Zadru, Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti iz Budimpešte i Matica Hrvatska – Ogranak Zadar.

Suorganizatori skupa su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest iz Zagreba, Mađarski institut u Zagrebu, Zavičajni muzej Biograd na Moru i Glagoljaška udruga Sidraška županija iz Biograda na Moru.

Na skupu će sudjelovati znanstvenici s mađarskih i hrvatskih visokih učilišta i znanstvenih instituta: Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Hrvatskoga katoličkoga Sveučilišta Zagreb, Instituta za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti iz Budimpešte, Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.

Pokrovitelj Međunarodnoga znanstvenoga skupa: Grad Biograd na Moru.

Održavanje ovoga znanstvenoga skupa financijski su omogućili: Grad Biograd na Moru i Zadarska županija.

Reci što misliš!