Kultura

Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije

Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije

Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom s kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.230.860,80 HRK od čega se 3.754.705,90 HRK sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

PARTNER: Grad Pag

U gradu Pagu predviđa se ulaganje u kulturno dobro Crkva Marijina Uznesenja sa samostanom u starom Pagu. Arheološki lokalitet Stari grad Pag je napušten krajem 14. st. nakon razaranja od strane vojske grada Zadra, nakon čega se grad seli i utemeljuje na današnjoj lokaciji (1443. g.) prema arhitektonsko-urbanističkom planu Jurja Dalmatinca.

Kroz projekt Kulturna ruta izraditi će se:

- Idejnim rješenjem, glavnim  i izvedbenim projektom obnove i prenamjene samostana u interpretacijski –multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma

- Izradom konzervatorskog elaborata

- Izradom muzeološko/interpretacijskog programa s troškovnikom unutrašnjeg uređenja i opreme samostana u interpretacijski multimedijski centar.

- Studijom poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica

Procijenjena vrijednost izrade navedenih projekata iznosi 1.608.193 HRK od kojih se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 68%.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Zadarska županije.

Category: 1625 - 1625

Reci što misliš!