Ostalo / Grad Zadar

Na cijelom području grada Zadra

U sljedeća dva mjeseca provodit će se deratizacija

U sljedeća dva mjeseca provodit će se deratizacija

U sljedeća dva mjeseca provodit će se obvezatna preventivna sustavna deratizacija na području grada Zadra.

Kako napominju iz gradskog Odjela za komunalne djelatnosti, deratizacija će se obavljati na odlagalištima komunalnog otpada, na javnoj kanalizacijskoj mreži, ruševinama, javnim površinama, u zajedničkim prostorijama i dvorištima stambenih objekata, te septičkim jamama.

Deratizaciju provodi tvrtka ''Dezinsekcija d.o.'' iz Rijeke, a stručni nadzor Zavod za javno zdravstvo. Građane se moli za suradnju.

Provedbu deratizacije financira grad Zadar.

 

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.