Ostalo / Grad Zadar

Fešte u gradu

Zadar kao grad turizma i prekoračenje razine buke

Zadar kao grad turizma i prekoračenje razine buke

Ograničenje održavanja manifestacija određeno je na šest sati, trajanje najkasnije do 3 sata, i to u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, što će uključiti brojne ljetne fešte

Između brojnih točaka rasprave o Prijedlogu Proračuna za 2011. godinu, Gradsko će vijeće dotaknuti i pitanje lokacija za održavanje manifestacija, zabavnih aktivnosti i javnih skupova što podrazumijeva prekoračenje dopuštene razine buke.

Zbog toga je osnovano Povjerenstvo za izradu Odluke o lokacijama i uvjetima održavanja javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra, pa će se izraditi stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom odvijanja takvih sadržaja.

Javni skupovi i manifestacije mogu se održavati u ŠC Višnjik, na Narodnom trgu, Forumu, u crkvi Sv. Donata, na Trgu opatice Čike, Obali kralja Petra Krešimira IV., Trgu pet bunara, u Providurovoj palači, Perivoju kraljice Jelene, Arsenalu, na parkiralištu Jazine, prostoru tvrđave Citadela te u ulici Stomorica u Varoši.

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti od buke te čl. 13. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, procijenit će se područja na kojima će biti prekoračenja, a u obzir će se uzeti činjenica da je Zadar grad turizma. Primjerice, kod manifestacija Dočeka Nove godine ili Karnevala gradonačelnik može odrediti posebne uvjete.

Ograničenje održavanja manifestacija određeno je na šest sati, trajanje najkasnije do 3 sata, i to u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, što će uključiti brojne ljetne fešte (Noć punog miseca, Varoška fešta). U ostalom dijelu godine trajanje je određeno do 1 sat.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.