Ostalo / Grad Zadar

Polulacijska politika

Grad Zadar izdvojio 50.000 kuna za roditeljske udruge

Grad Zadar izdvojio 50.000 kuna za roditeljske udruge

Posljednjih godina na području Grada Zadra zabilježen je porast Udruga koje se bave problematikom obitelji sa više djece

U okviru socijalnog programa Grada Zadra jedna od predviđenih aktivnosti je i zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta. Stoga se na području grada Zadra već nekoliko godina provodi tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo, a organiziran je u suradnji Udruge za obitelj i roditeljstvo "Izvor", Odjela ginekologije Opće bolnice Zadar, Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Tečaj provode stručnjaci koji rade na odjelu u suradnji sa educiranim volonterima. Cilj je putem rada u radionicama educirati mlade roditelje o porodu kao prirodnom procesu, uključiti oca u sam tijek poroda i ranog roditeljstva, raditi na podizanju stope dojenja a samim tim i razine zdravlja majki i djece te stvoriti bolje uvjete za zdrav psihosocijalni razvoj djeteta.

Pored navedenih aktivnosti na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Zadar permanentno se provodi akcija "Za osmijeh djeteta u bolnici" čiji je cilj promicanje i primjena humanijeg bolničkog liječenja, putem organiziranja društveno-zabavnih sadržaja sa djecom i za djecu, putem poticanja igre i aktivnosti među djecom, te oplemenjivanja i opremanja bolničkog ambijenta.

Posljednjih godina na području Grada Zadra zabilježen je porast Udruga koje se bave problematikom obitelji sa više djece (Udruga 4+) ili pak populacijskom politikom (Udruga "Život"). Za ove udruge Grad Zadar je u svom programu izdvojio 50.000 kn.

Reci što misliš!