Ostalo / Zadarska županija

Obavijest

U Županijskoj komori 5. ožujka HBOR Info dan

U Županijskoj komori 5. ožujka HBOR Info dan

HGK - ŽK Zadar u suradnji HBOR-om tradicionalno organizira HBOR - info dan koji će se u Dvorani za sastanke Županijske komore u Zadru održati 5. ožujka 2012. godine (ponedjeljak ) u 10 sati.

 

Mira Krneta, voditeljica HBOR-ovog područnog ureda za Dalmaciju predstaviti će aktivnosti HBOR-a, posebno kreditnih, s podacima o broju i vrijednosti odobrenih kredita, s posebnim osvrtom na četiri dalmatinske županije.

Detaljno će biti predstavljeni kreditni programi HBOR-a namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu, uključujući financiranje projekata nakon prihvaćanja na natječajima za EU sredstva, izvoznicima, poslovnim subjektima u turističkoj djelatnosti, odnosno općenito gospodarstvu. Seminar je namijenjen vlasnicima i menadžerima svih poslovnih subjekata, osobito mali i srednji poduzetnici.

Nakon izlaganja teme planirana je diskusija sa zainteresiranim sudionicima, skupno i u odvojenim pojedinačnim razgovorima.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.