Ostalo / Zadarska županija

Europski projekti

Zadarska županija s Padovom u projektu Stylinc

Zadarska županija s Padovom u projektu Stylinc

Zadarska županija prihvatit će zahtjev za partnerstvo sa Provincijom Padova iz Italije na projektu STYLINC, koji je dio projekta Comenius kojim se utječe se na poboljšanje kvalitete školskog obrazovanja.

Potprogram Comenius obuhvaća predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje. Ciljevi potprograma Comenius jesu promicanje svijesti o raznolikosti europskih kultura suradnjom škola i vrtića država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje, poticanje osobnog razvoja sudionika, razvoj i usavršavanje vještina i kompetencija te njegovanje ideje o europskom građanstvu.

Sudjelovanjem u potprogramu Comenius utječe se na poboljšanje kvalitete školskog obrazovanja, ističe se njegova europska dimenzija, potiču se mobilnost i učenje jezika, kao i veća uključenost u europsko društvo.

Pročelnici i ravnatelji institucija ubuduće će svoja izvješća o sredstvima slati koordinatorima koji će dokumentaciju objedinjavati i proslijediti ih županu i resornom Ministarstvu.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.