Politika

Zatvorena sjednica

Kome je Vlada dodijelila autocisternu za vodu?

Kome je Vlada dodijelila autocisternu za vodu?

Vesna Batistić Kos, stoji u priopćenju Vlade, imenovana je pomoćnicom ministrice vanjskih i europskih poslova.

Razriješen je ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Branko Peran, a Ivica Šimac imenovan je pomoćnikom ministra pravosuđa.

Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, Vlada Republike Hrvatske predložila je Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe tri kandidata za suca pri Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu: Jasnu Omejec, Alana Uzelca i Kseniju Turković. Odluku o konačnom izboru hrvatskog suca pri spomenutom sudu donijet će Parlamentarna skupština na plenarnom zasjedanju u lipnju 2012. godine.

Razriješeni su Krešimir Dragić, Damir Kaufman i Stanko Kršlović, dosadašnji članovi Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Novim članovima Savjeta spomenute agencije imenovani su Boris Lalovac, Žana Pedić i Ivana Matovina.

Imenovani su članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o morskom ribarstvu: Zlatko Homen, Ivana Miletić i Marijana Fabić Rusak.

Razriješena je Ines Gmajnički, dosadašnja predsjednica Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga, a Gordan Mršić novoimenovani je predsjednik spomenutog povjerenstva kao predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Dosadašnji predsjednik Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Davor Mrduljaš razriješen je dužnosti, a novom predsjednicom imenovana je Anka Mrak Taritaš. Također, razriješeni su dosadašnji članovi Fjodor Ružić, Mate Raboteg, Dražen Bošnjaković, Tomislav Mihotić, Ivan Hodolić, Dragan Schwarz, Zoran Šikić, Kristina Čelić, Željko Bačić, Žaklina Čizmović, Zvonko Gržetić, Zvonko Biljecki, Ante Mandić i Damir Delač. Novim članovima imenovani su Hrvoje Dokoza, Leda Lepri, Viktor Koprivnjak, Vanja Bilić, Oliver Kumrić, Vesna Gantner Kuterovac, Mirko Morić, Marija Tusun, Danko Markovinović, Robert Paj i Tanja Pušelj Ostroški, a Kristina Čelić, Žaklina Čizmović, Zvonko Gržetić i Damir Delač ponovno su imenovani.

Na prijedlog ministra financija, uz suglasnost prvog potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva, koji je po položaju predsjednik Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je Vinko Radić, dosadašnji direktor spomenute agencije, a Marija Hrebac imenovana je novom direktoricom.

Također, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se Skupštini društva Podzemno skladište plina PSP d.o.o. opoziv dosadašnje direktorice Dragice Krpan te imenovanje Krešimira Maleca novim direktorom.

Zbog isteka mandata, s danom 30. travnja 2012. godine, u Hrvatski sabor upućen je na donošenje prijedlog za razrješenje dosadašnjeg ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Franje Lacka i zamjenice ravnatelja Vilene Gašparović te prijedlog za imenovanje Dubravka Bilića novim ravnateljem, a Dubravke Dolenc njegovom zamjenicom.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Rješenje Vlade Republike Hrvatske od 29. veljače 2012. godine, kojim se predložilo Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. imenovanje Dragana Vučića za predsjednika Uprave, stavlja se izvan snage, na njegov zahtjev. Skupštini navedenog društva predlaže se imenovanje Ivana Leškovića za predsjednika Uprave i Vlade Hanžeka za člana.

Vlada je, osim toga, dala očitovanje Ustavom sudu o postupku ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ustavnom sudu Vlada je predložila da taj prijedlog odbije kao neosnovan.

Vlada je donijela rješenje o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, za uplatu predujma troškova potrebnih za početak rada Arbitražnog suda. Ministarstvu vanjskih i europskih poslova odobren je iznos od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate prema središnjem tečaju Hrvatske narodne banke, za uplatu predujma troškova potrebnih za početak rada Arbitražnog suda. Sredstva će se isplatiti na račun Stalnog arbitražnog suda u Haagu.

Donesen je Plan aktivnosti u vezi s arbitražnim postupkom u skladu sa Sporazumom o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.

Vlada je iz strateških robnih zaliha dodijelila na korištenje višenamjensku autocisternu za vodu. Međutim, iz kojeg razloga i kome, nije se moglo doznati, jer je cijeli postupak klasificiran kao tajan.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.