Politika

Lokalni izbori 2009.

ŽIP – Odluke o objavi rezultata izbora za općinska vijeća i načelnike u općinama Zadarske županije

ŽIP – Odluke o objavi rezultata izbora za općinska vijeća i načelnike u općinama Zadarske županije

U Bibinjama i Posedarju glasovanje će biti ponovljeno na biračkim mjestima broj 1.BIBInje i Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 013-03/09-03/137
Ur.br.: 599-09-137
Zadar, 18. svibnja 2009. god.

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br. 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07) i članka 60. stavka 4. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine" br. 109/07 i 125/08) Županijsko izborno povjerenstvo zadarske županije, dana 18. svibnja 2009. god., donosi

R J E Š E N J E

P o n a v lj a s e glasovanje na biračkom mjestu broj: 1. u Posedarju, u zgradi osnovne škole „Braće Ribar", Posedarje, na kojem glasuju birači s prebivalištem u Posedarju i to izbori za:

- župana Zadarske županije,
- članove županijske skupštine Zadarske županije.

P o n a v lj a s e glasovanje na biračkom mjestu broj: 1. u Bibinjama, u zgradi Osnovne škole u Bibinjama, i to izbori za:

- župana Zadarske županije,

te će se ponovljeni izbori održati dana 31. svibnja 2009. godine.

Predsjednik županijskog izbornog povjerenstva

Jadranka Nižić-Peroš v.r.
BIBINJE

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BIBINJE

U Bibinju, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bibinje utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. godine za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BIBINJE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Bibinja ima ukupno 3.436 birača i da je glasovalo 2.116 birača, odnosno 61.58 %, od čega je bilo važećih glasova 2.065 ili 60,09 %, dok je nevažećih listića bilo 44 ili 1.28 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 1.141 glasova -55.25 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 168 glasova - 8.14 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 756 glasova - 36.61 %.

* Naziv liste koje su predložili političke stranke navodi se punim imenom stranke odnosno koalicije stranaka. Ako je listu predložila skupina birača kao njezin naziv navodi se „nezavisna općinska lista" te ime i prezime nositelja liste.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 1.141 glasova- 55.25%.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 168 glasova - 8,14 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 756 glasova - 36.61%.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Nino Šimunić, Hrvat, Bibinje 105 b, Bibinje,
2. Bruno Bugarija, Hrvat, Put Sekula 82 c, Bibinje,
3. Ivan Šimunić, Hrvat, Franka Lisice 14, Bibinje,
4. Katarina Kandić, Hrvatica, Kandići 5, Bibinje,
5. Tomislav Lisica, Hrvat, Bibinje 14 b, Bibinje,
6. Jurica Iglić, Hrvat, Bibinje 1 b, Bibinje,
7. Iva Režan, Hrvatica, Bibinje 10, Bibinje,
8. Vencislav Lonić, Hrvat, Sv. Nikole putnika 183 c, Bibinje,
9. Krsto Sikirić, Hrvat, Pelađije 17, Bibinje,

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ivan Sorić, Hrvat, Zadarske 1, Bibinje,

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Petar Šimunić, Hrvat, IV Brigade HV 99, Bibinje.
2. Ana Šimunić, Hrvatica, Slanac 16, Bibinje.
3. Ante Delija, Hrvat, Bibinjskih bojovnika 8/a, Bibinje.
4. Šime Bugarija, Hrvat, Bibinje 14b, Bibinje.
5. Ante Kandić, Hrvat, Kandići 65c, Bibinje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BIBINJE

VLADIMIR RONČEVIĆ, dipl. iur

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BIBINJE

U Bibinju, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 60. stavka 4. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Bibinje.

O D L U K U
O PONAVLJANJU IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE BIBINJE na biračkom mjestu br. 1.

I. Ponovljeni izbori za izbor općinskog načelnika općine Bibinje održat će se u nedjelju 31. svibnja 2009.

II. U drugom krugu izbora sudjeluju kandidati:

1. NINO ŠIMUNIĆ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
BRUNO BUGARIJA

2. PETAR ŠIMUNIĆ - HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
ANA ŠIMUNIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BIBINJE

Vladimir Rončević v.r.galovac

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GALOVAC

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Galovac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GALOVAC

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Galovac ima ukupno 1.082 birača i da je glasovalo 712 birača, odnosno 65,80%, od čega je bilo 684 ili 96,06% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 28 ili 3,93%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 268 glasova ili 39,18%.
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
IVICA BURČUL, dipl.krim. - nositelj liste

2. Hrvatska seljačka stranka - HSS 370 glasova ili 54,09%.
SLAVKO ŠARE - nositelj liste

3. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS 46 glasova ili 6,72%.
LOVRE ĆOSO - nositelj liste

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću općine Galovac su:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 268 glasova ili 39,18%.
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
IVICA BURČUL, dipl.krim. - nositelj liste

2. Hrvatska seljačka stranka - HSS 370 glasova ili 54,09%.
SLAVKO ŠARE - nositelj liste

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću općine Galovac:

1. Hrvatska seljačka stranka - HSS dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. SLAVKO ŠARE,
2. PERE BURČUL,
3. BRANKO KOVAČ,
4. PETAR BURČUL,
5. MILORAD GULAN,
6. MARKO VUJEVIĆ,

2. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU dobila je 5 mjesta pa su s te liste  izabrani:

1. IVICA BURČUL,
2. NEDILJKO VUJEVIĆ,
3. ANTE RASPOVIĆ,
4. RAFAEL BURČUL,
5. MARINKO ŠARE,

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GALOVAC

Ružica Marušić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GALOVAC

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Galovac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE GALOVAC

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Galovac ima ukupno 1.082 birača i da je glasovalo 712 birača, odnosno 65,80%, od čega je bilo 678 ili 95,22% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 34 ili 4,77%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat - JOSIP ĆOSO 71 glas ili 10,47%.
zamjenik kandidata DANIJEL MIKULIĆ
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS

2. kandidat - MARINO ŠARE 213 glasova ili 31,41%.
zamjenik kandidata ANTE VUJEVIĆ
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

3. kandidat - SLAVKO ŠARE 394 glasa ili 58,11%.
zamjenik kandidata FILIP NADINIĆ
Hrvatska seljačka stranka - HSS

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Galovac izabran je

SLAVKO ŠARE ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

FILIP NADINIĆ.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GALOVAC

Ružica MarušićGračac

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GRAČAC

Gračac, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gračac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC


I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Gračac ima ukupno 8230  birača i da je glasovalo 2799 birača, odnosno 34 %, od čega je bilo 2631 ili 94% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 161 ili 6 %.

II.Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  1276 glasova  48,5
Nositelj liste: Tadija Šišić

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS  57  glasova 2,2%. Nositelj liste: Slađan Maračić

3.NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 134 glasova  5,1  % Nositelj liste: Nikola Aleksić

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 294 glasova  11,2  % Nositelj liste: Božo Dragičević

5.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
782 glasova  29,7  %,  Nositelj liste: Sava Kalinić

6.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI DEMOKRATI- HNS 88 glasova  3,3  %, Nositelj liste: Zvonimir Mesić

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskoj skupštini su:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  1276  glasova  48,5 %, Nositelj liste: Tadija Šišić

2.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
782 glasova 29,7%, Nositelj liste: Sava Kalinić

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 294 glasova 11,2 %, Nositelj liste: Božo Dragičević

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskoj skupštini:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ , Nositelj liste: Tadija Šišić

dobila je 8 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Tadija Šišić
2.Toni Marčić
3.Franjo Tomić
4.Berislav Turić
5.Robert Juko
6.Zoran Tomić
7.Marko Gale
8.Josip Frček

2.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS, Nositelj liste: Sava Kalinić

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Sava Kalinić
2.Rajko Brčin
3.Rade Dubajić
4.Dane Obradović
5.Jovica Rastović

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA, Nositelj liste: Božo Dragičević

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Božo Dragičević
2.Nebojša Rađenović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GRAČAC

Nevenka Šimunović

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GRAČAC

Gračac, 18. svibnja 2009. g.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gračac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČENIKA OPĆINE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Gračac ima ukupno 8230 birača i da je glasovalo 2799 birača, odnosno 34 %, od čega je bilo 2644 ili 94,5% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 155 ili 5,5 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat MILAN CIGANOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT__145__glasova _5,5__%, zamjenik kandidata NIKOLA ALEKSIĆ

2. kandidat DUŠAN CVJETKOVIĆ - SDP - HNS __94____ glasova _3,5__%,  zamjenik kandidata KATARINA PLEŠA

3. kandidat GORAN ĐEKIĆ - SDSS ___835__ glasova _31,6_%.
zamjenik kandidata MILAN TANKOSIĆ

4. kandidat DALIBOR KESIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT ___298___glasova _11,3_%. zamjenik kandidata NEBOJŠA RAĐENOVIĆ

5. kandidat STIPO MARELJA - HSS ____50____glasova _1,9__%.
zamjenik kandidata SLAĐAN MARAČIĆ

6. kandidat TADIJA ŠIŠIĆ - HDZ ___1222__glasova __46,2_%.
zamjenik kandidata TONI MARČIĆ

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor načelnika Općine Gračac jer niti nijedan kandidat na izborima za izbor načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GRAČAC

Nevenka Šimunović, dipl. iur.Jasenice

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JASENICE

U Jasenicama, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jasenice donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENICE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Jasenice ima ukupno 1540 birača i da je glasovalo 977 birača, odnosno 63,44 %, od čega je bilo 953 ili 97,54 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 24 ili 2,46 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 501 glasova 52,57 %.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 237 glasova 24,87 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 105 glasova 11,02 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA 110 glasova 11,54 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 501 glasova 52,57 %.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA ASTRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 237 glasova 24,87 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA 110 glasova 11,54 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u županijskoj skupštini:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Martin Baričević
2. Ante Baričević
3. Josip Nekić
4. Šime Maruna

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Željko Šimičević
2. Joso Šarlija

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. Neven Zubak

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JASENICE

LORINDA TOLIĆ

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JASENICE

U Jasenicama, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jasenice donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE JASENICE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Jasenice ima ukupno 1540 birača i da je glasovalo 978 birača, odnosno 63,51 %, od čega je bilo 960 ili 98,16 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 18 ili 1,84 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat - MARTIN BARIČEVIĆ 593 glasova 61,77 %.
zamjenik kandidata DANE RONČEVIĆ

2. kandidat - ŽELJKO ŠIMIČEVIĆ 246 glasova 25,63%.
zamjenik kandidata MILE VULIĆ

3. kandidat - NEVEN ZUBAK 121 glasova 12,60 %.
zamjenik kandidata IVAN BASA

 

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Jasenice izabran je

MARTIN BARIČEVIĆ ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

DANE RONČEVIĆ.

PREDSJEDNIK
OPĆIJNSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JASENICE

LORINDA TOLIĆKali

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KALI

Klasa:013-05/09-01/06.
Urbroj:2198/14-09-1.
U Kalima, 18. svibnja 2009.g.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali, utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. g. za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI

I. Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali utvrđuje da Općina Kali ima ukupno 1770 birača i da je glasovalo 1059 birača, odnosno 59,830 %, od čega je bilo 1041 ili 98,300 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 17 ili 1,605 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
KOALICIJA
Nositelj liste: Tino Vidov
339 glasova, odnosno 32,56 %.

2. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
Nositelj liste: Dr. Zvonko Mišlov
230 glasova, odnosno 22,09%.

3. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Tonći Lukin 79 glasova , odnosno 7,59 %.

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Božidar Longin 85 glasova, odnosno 8,17 %.

5. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Davor Rakvin 73 glasova, odnosno 7,01 %.

6. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
Nositelj liste: Duško Vidov
235 glasova, odnosno 22,57 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Kali su:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
KOALICIJA
Nositelj liste: Tino Vidov
339 glasova, odnosno 32,56 %.

2. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
Nositelj liste: Duško Vidov
235 glasova, odnosno 22,57 %.

3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
Nositelj liste: Dr. Zvonko Mišlov
230 glasova, odnosno 22,09%.

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Božidar Longin 85 glasova, odnosno 8,17 %.

5. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Tonći Lukin 79 glasova , odnosno 7,59 %.

6. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Davor Rakvin 73 glasova, odnosno 7,01 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Kali:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP KOALICIJA

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Tino Vidov, Hrvat, Šetalište 29, br. osobne iskaznice 100852554 PU Zadarska,

2. Stanko Jurin, Hrvat, Put Nerezine 24, Kali bb, br. osobne iskaznice 15797454 PU  Zadarska,

3. Ratko Blaslov, Hrvat, Stara ulica 7, Kali, br. osobne iskaznice 102479981 PU Zadarska,

4. Krunoslava Mišković, Hrvatica, Dužmorje Zaglavić 52, Kali, br. osobne iskaznice 101853380 PU Zadarska.

2. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Duško Vidov, Hrvat, Kali 24, Kali, br. osobne iskaznice: 14609891 PU Zadarska

2. Tina Perin, Hrvatica, Otočka cesta 56, Kali, broj osobne iskaznice 103723514 PU Zadarska,

3. Tino Kurtin, Hrvat, Šetalište Brgačelj 25, Kali, br.osobne iskaznice: 100439377 PU Zadarska

3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA

dobila je 3 mjesto pa su s te liste izabrani:

1.Dr. Zvonko Mišlov, Hrvat, Otočka cesta 4, br. osobne iskaznice 15143311 PU zadarska,

2.Neven Mišlov, Hrvat, Uica Milene Rakvin-Mišlov, Kali, br. osobne iskaznice:1033783005 PU Zadarska,

3. Anđelka Mišlov, Hrvatica, Kali 36, Kali, br. osobne iskaznice 101604176 PU Zadarska

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Božidar Longin, Hrvat, Don Ivana Barulića 1, Kali,, br. osobne iskaznice 101828784 PU Zadarska

5. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Tonći Lukin Hrvat, Trg Marnjive bb, Kali, br. osobne iskaznice 100167666 PU Zadarska

6. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Davor Rakvin, Hrvat Put Batalaže 2a,Kali br. osobne iskaznice 101295337 PU Zadarska

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KALI

Nedjeljko Kolega, dipl. iur

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KALI

Klasa:013-05/09-01/04.
Urbroj:2198/14-09-1.
U Kalima, 18. svibnja 2009.g.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali, donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE KALI

I.Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali utvrđuje da Općina Kali ima ukupno 1770 birača i da je glasovalo 1059 birača, odnosno 59,830 %, od čega je bilo 1040 ili 98,205 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 18 ili 1,699%.

II.Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat: BORIVOJ KOLEGA
Zamjenik: LIVIO PERIN
-HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS

106 glasova, odnosno 10,009 %.

2.Kandidat: HELENA KOLEGA
Zamjenik: MAJA KOLEGA
-NEZAVISNI KANDIDAT
67 glasova, odnosno 6,326 %.

3.Kandidat: PERO KOLEGA
Zamjenik: MILAN PAŽEK
- HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
212 glasova, odnosno 20,018 %.

4.Kandidat: TINO VIDOV
Zamjenik: MIRKO LONGIN
-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
336 glasova, odnosno 31,728 %.

5.Kandidat: ZDENKO VIDOV
Zamjenik: LENKO KOLEGA
-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
319 glasova, odnosno 30,122 %.

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika jer niti nijedan kandidat na izborima za izbor načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije više od 50 % glasova svih birača koji su glasovali (prvi krug izbora)..

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KALI

Nedjeljko Kolega, dipl. iurKolan

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KOLAN

Broj: 5/09
Kolan, 18. svibnja 2009

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOLAN

I.Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan utvrđuje da Općina Kolan ima ukupno 716 birača i da je glasovalo 574 birača, odnosno 80,16 %, od čega je bilo 567 ili 98,78 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 7 ili 1,22%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 97 glasova 17,11 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 13 glasova 55,20 %.

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLEJNIKA-HSU 157 glasova 27,69 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Kolan su:

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 97 glasova 17,11 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 13 glasova 55,20 %.

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLEJNIKA-HSU 157 glasova 27,69 %.

IV.Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Kolan:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1.IVO BUTKOVIĆ, Hrvat, Kralja P. Krešimira IV br. 8, Mandre, 15167316, Pag.

2.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. JOSIP ZUBOVIĆ, Hrvat, Rudina 11, Kolan, 103654016, Pag,
2. ANTE OŠTARIĆ, Hrvat, I vertikala 35, Mandre, 15503752, Pag,
3. LUCIJA FUMIĆ, Hrvatica, Široka ulica 19, Mandre, 102653632, Pag,
4. ANTE GLIGORA, Hrvat, Vanđelje 5, Kolan, 103006999, Pag,
5. SRĐAN ŠUPRAHA, Hrvat, Ribarska br. 21, Mandre, 101257199, Pag,

3.HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.PREDRAG PLAZIBAT, Hrvat, Široka ulica br. 21, Mandre, 101824378, Pag,
2. MARIJA OŠTARIĆ, Hrvatica, Maunska 15, Mandre, 101751666, Pag,
3. MARINA ZUBOVIĆ, Hrvatica, Lungo Mare br. 9, Mandre, 100750451, Pag,

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KOLAN

Vjenceslav Oštarić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KOLAN

Broj: 3/09
Kolan, 18. svibnja 2009

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOLAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan utvrđuje da Općina Kolan ima ukupno 716 birača i da je glasovalo 574 birača, odnosno 80,16 %, od čega je bilo 571 ili 99,48 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 0,52 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. MILJENKO BADURINA - HDZ 79 glasova 13,83 %.
zamjenik kandidata: ŽELJKO GLIGORA

2. PREDRAG PLAZIBAT -NEZAVISNI KANDIDAT 167 glasova 29,25%.
zamjenik kandidata: LJUBOMIR PALADINA

3. JOSIP ZUBOVIĆ - HSS 325 glasova 56,92 %.
zamjenik kandidata: DUBRAVKO PERNJAK

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za Općinskog načelnika Općine Kolan izabran je

JOSIP ZUBOVIĆ ,

a za zamjenika izabran je:

1. DUBRAVKO PERNJAK.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KOLAN

Vjenceslav OštarićKukljica

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KUKLJICA

Kukljica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

I.Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica utvrđuje da Općina Kukljica ima ukupno 965 birača i da je glasovalo 542 birača, odnosno 56,16 %, od čega je bilo 514 ili 51,4 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 28 ili 2,8 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste 327 glasova 63,62 %.

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste 91 glasova 17,70 %.

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste 57 glasova 11,09 %.

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste 39 glasova 7,59 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste 327 glasova 63,62 %.

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste 91 glasova 17,70 %.

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste 57 glasova 11,09 %.

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste 39 glasova 7,59 %.

IV.Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Gorana Poropat, dr. med
2. Marin Boško
3. Dario Karlić
4. Davor Meštrić
5. Tihomir Matašin
6. Franko Kurić
7. Šime Lisica
8. Sandra Marušić
9. Igor Grzunov

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Vanja Maričić
2. Venko Mavra

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ante Martinović

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Darko Košćica

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KUKLJICA

Ružica Vidov, v.r.

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KUKLJICA

Kukljica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE KUKLJICA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica utvrđuje da Općina Kukljica ima ukupno 965 birača i da je glasovalo 542 birača, odnosno 56,16 %, od čega je bilo 513 ili 51,3 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 29 ili 2,9 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat VANJA MARIČIĆ - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 127 glasova 24,75 %.
zamjenik kandidata SONJA MAVRA

2. kandidat GORANA POROPAT, dr. med. - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 386 glasova 75,24 %.
zamjenik kandidata MARIN BOŠKO

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Kukljica izabrana je

GORANA POROPAT, dr. med. ,

a za zamjenika načelnika Općine Kukljica izabran je:

1. MARIN BOŠKO.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KUKLJICA

Ružica Vidov, v.r.Lišane Ostrovičke

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Klasa: 022-01/09-02-01
Urbroj: 2198/29-09-8

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lišane Ostrovičke donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Lišane Ostrovičke ima ukupno 992 birača i da je glasovalo 340 birača, odnosno 34,27 %, od čega je bilo 314 ili 92,35 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 26 ili 7,64 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste
169 glasova 53,82 %.

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste
95 glasova 30,25 %.

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA -SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste
50 glasova 15,92 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste

169 glasova 53,82 %.

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste
95 glasova 30,25 %.

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA -SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste
50 glasova 15,92 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Branimir Nimac
2. Ivica Musić
3. Zdravko Nimac
4. Vedrana Nimac
5. Dijana Mamić
6. Žarko Radaš

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Mario Mamić
2. Ante Šimunac
3. Miranda Pavić

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Željko Medić
2. Damir Punoš

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Ivana Čačić Brčić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Klasa: 022-01/09-02-01
Urbroj: 2198/29-09-10

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Lišane Ostrovičke donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Lišane Ostrovičke ima ukupno 992 birača i da je glasovalo 340 birača, odnosno 34,27 %, od čega je bilo 258 ili 75,88 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 81 ili 23,82 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidatkinja IVANA DEVIĆ - Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, Hrvatska seljačka stranka - HSS, zamjenik kandidatkinje VLADO NIMAC 258 glasova 75,88 %.

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnicu općine Lišane Ostrovičke izabrana je

IVANA DEVIĆ,

a za zamjenika načelnice izabran je:

VLADO NIMAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Ivana Čačić BrčićNovigrad

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE NOVIGRAD

U Novigradu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Novigrad donijelo je

ODLUKU
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVIGRAD

I.Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Novigrad ima ukupno 2435 birača i da je glasovalo 1291 birača, odnosno 53,01 %, od čega je bilo 1256 ili 97,288 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 35 ili 2,712 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 793 glasova - 63,14 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS - 112 glasova - 8,92 %.
3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS - 189 glasova - 15,05 %
4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - 162 glasova - 12,90 %.
Nositelj liste Željko Buterin

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 793 glasova - 63,14 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS - 112 glasova - 8,92 %.

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS- 189 glasova - 15,05 %

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - 162 glasova - 12,90 %.
Nositelj liste Željko Buterin

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Joso Klapan
2. Reno Sinovčić
3. Ivica Baždarić
4. Branko Narančić
5. Zoran Klapan
6. Damir Pedić
7. Branimir Baždarić
8. Stjepan Čulina
9. Ante Baraba

2.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ivan Bakić

3.HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

dobila je 2. mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Ivan Zubčić
2. Slaven Oštrić

4.NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste Željko Buterin

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Željko Buterin

PREDSJEDNIK
OPĆISNKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVIGRAD

Nada Olić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE NOVIGRAD

U Novigradu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Novigrad donijelo je

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVIGRAD

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Novigrad ima ukupno 2435 birača i da je glasovalo 1291 birača, odnosno 53,01 %, od čega je bilo 1231 ili 95,352 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 60 ili 4.648 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat ANTE ČULINA- predlagatelj - NEZAVISNI KANDIDAT- 412 glasova - 33,4688 %.
Zamjenik kandidata - SANJA KLAPAN

2. Kandidat JOSO KLAPAN - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 819 glasova - 66,5312 %.
Zamjenik kandidata - MARTIN GOSPIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Novigrad izabran je

JOSO KLAPAN

a za zamjenika načelnika izabran je :
MARTIN GOSPIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVIGRAD

Nada OlićPakoštane

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

U Pakoštanima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrđuje da Općina Pakoštane ima ukupno 3980 birača i da je glasovalo 2267 birača, odnosno 56,96%, od čega je bilo 2201 važećih glasova ili 55,30% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 66 ili 1,66%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) Nositelj liste: ANTE VULIN 699 glasova 31,76%

2. Naziv liste HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Nositelj liste: ŽELJKO KURTOV 515 glasova 23,40%

3. Naziv liste HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
Nositelj liste: DRAGAN VUKOJA 149 glasova 6,77%

4. Naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
Nositelj liste: ZVONIMIR KAZIJA 100 glasova 4,54%

5. Naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: IVE KNEŽEVIĆ 210 glasova 9,54%

6. Naziv liste HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: BRANISLAV MARKETIN 120 glasova 5,45%

7.Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: KRUNOSLAV STOJANOV 74 glasova 3,36%

8.Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: VALENTINO VUJASIN 169 glasova 7,68 %

9.Naziv liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: MATE KURTOV 165 glasova 7,50%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Pakoštane su:

1. Naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: ANTE VULIN 699 glasova 31,76%

2. Naziv liste HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Nositelj liste: ŽELJKO KURTOV 515 glasova 23,40%

5. Naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: IVE KNEŽEVIĆ 210 glasova 9,54%

8. Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: VALENTINO VUJASIN 169 glasova 7,68 %

9. Naziv liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: MATE KURTOV 165 glasova 7,50%

3. Naziv liste HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
Nositelj liste: DRAGAN VUKOJA 149 glasova 6,77%

6. Naziv liste HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: BRANISLAV MARKETIN 120 glasova 5,45%

10. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Pakoštane:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ANTE VULIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Frankopanska 21
2. MLADENKO ČIRJAK, Hrvat, VRANA, Selo 95
3. MARIO MARKETIN, Hrvat, DRAGE, Blaža Jurišića 28
4. IVICA JURIČIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Ivana Meštrovića 1
5. MIROSLAV TOKIĆ, Hrvat, VRANA, Marina 72
6. VITOMIR ŠARIĆ, Hrvat, DRAGE, Hrvatske mornarice 9

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ŽELJKO KURTOV, Hrvat, PAKOŠTANE, Antuna Mihanovića 2
2. ZORAN BAREŠIĆ, Hrvat, DRAGE, Hrvatske mornarice 24
3. RUŽICA JAKŠIĆ, Hrvatica, VRGADA, Vrgada 104
4. ZDENISLAV KRUNEŠ, Hrvat, VRANA, Vrana 29

5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. IVE KNEŽEVIĆ, Hrvat, VRANA, Selo 68

8. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. VALENTINO VUJASIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Kralja Dmitra Zvonimira 3,

10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. MATE KURTOV, Hrvat, PAKOŠTANE, Trg hrvatskih velikana 8

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. DRAGAN VUKOJA, Hrvat, PAKOŠTANE, Matije Gupca 5

6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. BRANISLAV MARKETIN, Hrvat, DRAGE, Žrtava Domovinskog rata 2

PREDSJEDNIK OPĆINSKO IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PAKOŠTANE

Anita Bačkov

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

U Pakoštanima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA ZA IZBOR NAČELNIKA
OPĆINE PAKOŠTANE

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrđuje da Općina Pakoštane ima ukupno 3980 birača i da je glasovalo 2267 birača, odnosno 56,96%, od čega je bilo 2193 ili 55,10 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 74 ili 1,86%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: BRANKO BUNGUR - 160 glasova 7,30 %
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Zamjenik kandidata: VATROSLAV STOJANOV

2. Kandidat : ZVONIMIR KAZIJA - 97 glasova 4,42 %
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
Zamjenik kandidata: VLADIMIR ZRILIĆ

3. Kandidat: MILIVOJ KURTOV - 987 glasova 45,01%
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HDZ-HSS)
Zamjenik kandidata: ANTE BAKIJA

4. Kandidat: TOMISLAV KURTOV - 109 glasova 4,97 %
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Zamjenik kandidata: GORAN BAREŠIĆ

5. Kandidat: ŽELJKO KURTOV - 559 glasova 25,49%
HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Zamjenik kandidata: MILAN STOJANOV

6. Kandidat: SLAVO STOJANOV -281 glasova 12,81 %
NEZAVISNI KANDIDAT
Zamjenik kandidata: VALENTINO VUJASIN

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor Općinskog načelnika Općine Pakoštane, jer niti jedan kandidat na izborima za izbor Općinskog načelnika Općine Pakoštane održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAKOŠTANE

Anita BačkovPašman

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

U Pašmanu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

I Z B O R ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Pašman ima ukupno 2,191 birača i da je glasovalo 1.236 birača, odnosno 56,41 %, od čega je bilo 1.174 ili 94,98 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 62 ili 5,02 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 528 glasova 42,72%
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

2. lista HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ 136 glasova 11,00%
3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA 172 glasova 13,91%

4. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 338 glasova 27,35%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Pašman su:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 528 glasova 42,72%
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

2. lista HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ 136 glasova 11,00%
3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA 172 glasova 13,91%

4. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 338 glasova 27,35%

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u županijskoj skupštini:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. DRAGAN MAĐERIĆ
2. IVICA MEDIĆ
3. ROMEO PEDIŠIĆ
4. ROMANO JUREŠKO
5. MILIVOJ IVUŠA
6. IVE BAŠIĆ

2. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str.

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ANTE KRALJEV, dipl. ing. str.
2. VINKA GREGOV, prof.
3. JOSIP BUBIČIĆ, dr. med.

3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. ŽELJKO DEŠPOJA

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. SRETEN BAČINIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

Zorana Mađerić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

Klasa:
Urbroj:

U Pašmanu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PAŠMAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Pašman ima ukupno 2.191 birača i da je glasovalo 1.237 birača, odnosno 56,46 %, od čega je bilo 1.193 ili 96,44 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 44 ili 3,56 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat ŽELJKO DEŠPOJA 194 glasova 15,68 %.
zamjenik kandidata VINKO TOMAŠEVIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT

2. kandidat ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 389 glasova 31,45 %.
zamjenica kandidata VINKA GREGOV, prof.
NEZAVISNI KANDIDAT

3. kandidat NEDJELKO MEDIĆ 610 glasova 49,31 %
zamjenik kandidata NIKOLINO BAŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika Općine Pašman, jer niti jedan kandidat na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

Zorana Mađerić v.r.Polača

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE POLAČA

U Polači, 18.svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Polača donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POLAČA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Polača ima ukupno 1859 birača i da je glasovalo 909 birača, odnosno 48,90 %, od čega je bilo 883 ili 97,14 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 25 ili 2,75 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 476 glasova 53,91 %.

2. naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 189 glasova 21,40 %.

3. naziv liste: HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 102 glasova 11,55 %.

4. naziv liste: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 116 glasova 13,14 %.

* Naziv liste koje su predložili političke stranke navodi se punim imenom stranke odnosno koalicije stranaka. Ako je listu predložila skupina birača kao njezin naziv navodi se „nezavisna županijska lista" te ime i prezime nositelja liste.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
476 glasova 53,91 %.

2. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 189 glasova 21,40 %.

3. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
102 glasova 11,55 %.

4. naziv liste SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
116 glasova 13,14%.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

Reci što misliš!