Politika

lokalni izbori 2017.

Uz kandidacijsku listu treba priložiti i potvrdu da kandidat nije u kaznenoj evidenciji

Uz kandidacijsku listu treba priložiti i potvrdu da kandidat nije u kaznenoj evidenciji
RTL

Uz kandidacijsku listu, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, nužno treba priložiti i potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje koje se može zatražiti od 20. travnja do 4. svibnja 2017., a izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojba.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo je u srijedu kako, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu nužno treba priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje i upozorilo da uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Izdavanje potvrde, odnosno posebnog uvjerenja iz Kaznene evidencije može se zatražiti u razdoblju od 14 dana od stupanja na snagu Odluka Vlade RH o raspisivanju lokalnih izbora do dana predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore, odnosno od 20. travnja do 4. svibnja.

Zahtjev za izdavanjem potvrde podnosi se putem sustava e-Građani ili u sjedištu općinskih sudova

Zahtjev za izdavanjem potvrde podnosi se putem sustava e-Građani, a za potrebe lokalnih izbora 2017. u sustavu e-Građani dostupna je nova aplikacije e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde /uvjerenja iz kaznene evidencije.

Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će, u roku od nekoliko sekunda, dostavljena digitalno potpisana potvrda da se podnositelj ne nalazi ili nalazi u kaznenoj evidenciji, a u roku od najkasnije tri dana nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljeno digitalno potpisano posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa .

Detaljne upute o postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisnički pretinac nalaze se na internetskoj stranici Središnjeg državnoj portala: www.gov.hr

Zahtjev za izdavanje spomenute potvrde može se podnijeti i u sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva), a podnosi se na Obrascu VII.a (Dopuna pravilnika o Kaznenoj evidenciji, Narodne novine br. 34/2017). Službenik suda izdat će potvrdu na Obrascu VII.b da se podnositelj ne nalazi, odnosno da se nalazi, u kaznenoj evidenciji.

Službenik suda može i ne izdati potvrdu, nego ju, uz suglasnost podnositelja, elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu pravosuđa zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije, a Ministarstvo pravosuđa će posebno uvjerenje izdati odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva.

Uvjerenje se preuzima na općinskom sudu ili stalnoj službi gdje je predan zahtjev.

Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku.

Reci što misliš!