Politika

vijećnici se bune i što nisu pozvani na festival vina

Sjednicu benkovačkog Gradskog vijeća obilježile rasprave o komunalnim pitanjima i sigurnosti u prometu

Sjednicu benkovačkog Gradskog vijeća obilježile rasprave o komunalnim pitanjima i sigurnosti u prometu
GB

U četvrtak 11. srpnja 2019. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Na aktualnom satu postavljana su pitanja upućena gradonačelniku Tomislavu Buliću.

Vijećnicu Katarinu Djuka Vrcelj (SDSS) zanimalo je zašto je Grad Benkovac odlukom skratio subvencije za dostavu pitke vode prema naseljima koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu od 1. srpnja do 15. kolovoza?

Gradonačelnik Tomislav Bulić odgovorio je kako se pokušavaju voditi vremenskim prilikama te da se udovoljava svim zahtjevima građana. Dodao je da će se to vrijeme produljiti ukoliko bude potrebe i nakon tog datuma.

Vijećnik Jure Prgomet (Nezavisna lista Frane Tokića) upitao je kako je moguće da je tijekom jednog mjeseca ljudima naplaćeno 6 pražnjenja kanti za komunalni otpad. Kazao je da se obraćao Ivanu Mitroviću, direktoru Komunalnog poduzeća Benković ali da odgovor nije dobio. Također je upitao kada se planira dostava kontejnera za odvajanje otpada.

Gradonačelnik Tomislav Bulić kazao je kako će odgovor oko pražnjenja kanti dobiti od direktora Benkovića Ivana Mitrovića, a na upit oko dostave kontejnera, gradonačelnik je kazao kako je Grad Benkovac nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada preko Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti dodajući da su napravljene sve predradnje.

Vijećnik Jure Prgomet dostavio je dopis gradonačelniku Tomislavu Buliću da reagira na zamolbu stanovnika koji stanuju u Ulici Sv. Vida i koji upozoravaju na razne opasnosti, korištenje te ulice kao rally staze, ugrožavanje pješaka, itd. 

Vijećnik Prgomet također je upitao gradonačelnika da li je upoznat s deponiranjem  građevinskog i drugog otpada kod jugozapadnog dijela Benkovačkog sajma. Zanimalo ga je da li vozači kamina imaju suglasnost i tko dovozi taj otpad.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako mu nije poznata ilegalni deponij za kojeg vijećnik govori ali da je na tom mjestu postojala deponija ali samo za građevinski otpad nakon čega su u međuvremenu Hrvatske šume stavile fizičku prepreku da se otpad više tamo ne može odlagati. Kazao je da je deponiranje otpada generalni problem na nivou države.

Vijećnik Branko Guzić (Nezavisna lista Frane Tokića) upitao je kada će se izgraditi ispraćajna dvorana u Perušiću Benkovačkom i hoće li se proširiti groblje u istom naselju.

Gradonačelnik Bulić mu je odgovorio kako je proširenje groblja u postupku, a ispraćana dvorana će se izgraditi kada se steknu svi uvjeti i pripremi projektna dokumentacija.

Vijećnika Guzića također je zanimalo kako to da vijećnici nisu po prvi puta pozvani na manifestaciju Vinfest?

Gradonačelnik Bulić tom se prigodom ispričao svim vijećnicima kazavši kako se radilo o nenamjernoj pogrešci.

Vijećnika Jovana Bojanića (DSS) zanimalo je kada će Grad Benkovac podnijeti zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra na području k.o. Donji Karin s obzirom na to da uskoro slijedi i preuređenje plaže sukladno Intervencijskom planu, a što uključuje i dio puta koji je sada zatvoren i u velikoj mjeri otežava pristup ostalom dijelu plaže s glavne ceste koja veže naselja Donji i Gornji Karin.   

Gradonačelnik Bulić odgovorio mu je da se trenutno prikuplja dokumentacija koja je u sklopu Intervencijskog plana te da je u interesu svima da se ta prometnica otvori zbog zagušenosti prometa i pristupa plaži.

Vijećnik Bojanić također je upitao kada će se konačno sanirati dva nerazvrstana puta u naselju Buković koji su bili oštećeni uslijed oborina te kada se može očekivati postavljanje rasvjete na najkritičnija mjesta u Bukoviću.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako će tamponirati i popraviti puteve čim strojevi dođu raditi u Buković.   

Vijećnik Zoran Ledenko (Nezavisna lista Frane Tokića) ukazao je na nedavnu elementarnu nepogodu koja je pogodila sela Vukšić, Lepuri, Bulić, Prović, Šopot te ga je zanimalo hoće li Zadarska županija proglasiti elementarnu nepogodu te obeštetiti poljoprivrednike.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako su štete velike te da će tražiti pomoć od Županije ukoliko to bude moguće.

Vijećnik Josip Kamber (Nezavisna lista Frane Tokića) ponovno je upitao što je s obeštećenjem obitelji Bašić i Lončar iz Tinja vezano za zamjenu zemljišta te u kojoj je fazi ispraćajna dvorana u Tinju.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako se za ispraćajnu dvoranu u Tinju čeka darovnica Ministarstva državne imovine, a da će odgovor za obeštećenje dvije obitelji iz Tinja dobiti od pravne službe grada. 

U nastavku sjednice vijećnik Krešimir Marić, predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je Izvješće mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika Gradskog vijeća prema kojoj umjesto vijećnika Branka Kutije (HDZ) vijećnik postaje HSP-ov Jere Ledenko.

Potom je Branko Kutija upozorio da je Mandatno povjerenstvo ovim činom prekršilo niz zakona i članaka iz zakona o lokalnoj samoupravi i izborima, prekršilo poslovnik i statut Grada Benkovca te da nema zakonom propisanih uvjeta za njegovu smjenu niti za njegovu zamjenu vijećnika Jere Ledenka. Iako je kazao da je ovakvu odluku očekivao, Branko Kutija dodao je da prihvaća utakmicu nakon čega je napustio sjednicu.  

Nakon 5-minutne stranke koju je sazvao predsjednik Gradskog vijeća Boris Erceg te pozvao na konzultacije predsjednike klubova uslijedila je burna i žustra rasprava u kojoj su vijećnici s Nezavisne liste Frane Tokića redom ukazivali kako je navedenim prijedlogom o zamjeni članova gradskog vijeća prekršen poslovnik i statut Grada Benkovca. Iako po ovoj točki nije bilo glasovanja, svi vijećnici s Nezavisne liste Frane Tokića napustili su sjednicu.

Potom je Jere Ledenko (HSP) potpisao svečanu prisegu i postao članom Gradskog vijeća Grada Benkovca, no i on je ubrzo napustio sjednicu na kojoj je u daljnjem radu sudjelovalo 10 vijećnika.

Jednoglasno je stoga prihvaćen Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2018. godinu za „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Benkovac, Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca, Odluka o donošenju Urbanističkog  plana uređenja broj 30 „Šopot“, odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Tinj, odluka o izradi II izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Poslovne zone Benkovačko Selo, odluka o donošenju V izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Benkovca te odluka o izboru i imenovanju Povjerenstva za popis i procjenu štete od prirodnih nepogoda u koju su imenovani Mile Marić za predsjednika te za članove Zvonimir Vlatković i vijećnica Sanja Perica.

Reci što misliš!