Sport

Poštena igra

HOO: Uskoro Deklaracija o fair playu

HOO: Uskoro Deklaracija o fair playu

Odbor ima zadaću kontinuiranog praćenja svih pozitivnih i negativnih događanja u hrvatskom sportu kako bi primijenio načelo kojima se rukovodi Međunarodni fair play odbor


Hrvatski fair play odbor pod predsjedavanjem Biserke Perman na 2. sjednici održanoj u sjedištu HOO-a u Zagrebu, usvojilo je čitav niz akcija kojima Hrvatski olimpijski odbor kao osnivač Odbora, želi ukazati na ulogu i značenje fair playa u sportu ali i svakodnevnom životu.

Odbor ima zadaću kontinuiranog praćenja svih pozitivnih i negativnih događanja u hrvatskom sportu kako bi primijenio načelo kojima se rukovodi Međunarodni fair play odbor - fair play je srce sporta, a sport je takav kakvoga učinimo sami.

Članovi Hrvatskog fair play odbora koji dolaze iz redova Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog zbora sportskih novinara i Hrvatskog kluba olimpijaca, suglasni su da educiranje o važnosti i ulozi fair playa mora započeti već u vrtićima i osnovnim školama, pa će se u tu svrhu pripremiti posebne brošure, plakati i letci.

Odbor će do početka srpnja pripremiti Deklaraciju o fair playu koju će, za početak, prije odlaska u Peking potpisati svi hrvatski olimpijci. Nadalje, Odbor će dodjeljivati priznanja za fair play, a čije će se predlaganje kandidata organizirati u suradnji s nacionalnim sportskim savezima. U tu svrhu bit će otvoren i poseban link na internetskim stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora.

Reci što misliš!