Zabava

Kad već u stvarnosti ne možemo puno

Proračunski kalkulator: Napravite bolji proračun od Šukera

Proračunski kalkulator: Napravite bolji proračun od Šukera

Ako mislite da ministar financija Ivan Šuker nema pojma te da biste vi napravili bolji proračun za 2011, sad za to imate priliku.

Udruga za promicanje prava na pristup informacijama Vjetrenjača je uz financijsku potporu Hrvatske gospodarske komore izradila proračunski kalkulator.

S proračunskim kalkulatorom u mogućnosti ste sami napraviti svoju verziju državnog proračuna za sljedeću godinu.

Klikom miša ili micanjem pomične poluge možete smanjivati prihodovnu ili povećavati rashodovnu stranu proračuna, povećavati ili smanjivati stope poreza i doprinosa te vidjeti kako se to odražava na plaću, odnosno kućni proračun.

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.